• Estudiants no comunitaris

 1. Per sol·licitar la primera autorització d’estada es disposa del termini d’un mes des de la data d’entrada a la Unió Europea que figura al passaport.
 2. Tota la documentació s’ha de presentar en llengua oficial (espanyol o català).
 3. Cal presentar la documentació següent a la Comissaria de Rambla Guipúscoa, 74 de Barcelona:
 • Sol·licitud original i còpia
 • Passaport original i còpia
 • Visat original i còpia
 • Fotocòpia del segell d'entrada a la UE o bitllet d'avió (targeta d'embarcament)
 • Carta de matrícula de la universitat on s’indiqui també la durada dels estudis
 • Tres fotografies recents en color, sobre fons blanc i de mida de carnet
 • Certificat d’empadronament
 • Assegurança de malaltia que cobreixi les despeses mèdiques durant l’estada i dues còpies. Tot i que amb la nova llei d'estrangeria l'assegurança de repatriació ja no és necessària, és recomanable tenir una.

 

La comissaria expedirà un resguard oficial de la Targeta. La Targeta d'Autorització d'Estada per Estudis es rebrà entre 1 i 2 mesos després del tràmit. La validesa dependrà del període d'estudis o de la finalització del curs acadèmic. 

Per obtenir informació complementària, podeu consultar aquest document.