• Programes de mobilitat

Realitza un intercanvi a Barcelona

L'oficina de Relacions Internacionals farà el seguiment del vostre procés d'admissió. Els processos seran diferents depenent de la teva especialització. Els estudiants universitaris internacionals poden fer una estada d'estudis a IQS a través d'un dels programes de mobilitat següents:

Erasmus+ for Studies

Estudiants pertanyents a una universitat europea amb què IQS ha signat prèviament un acord de col·laboració.

Acord bilateral

Estudiants pertanyents a una universitat de fora de la Unió Europea amb què IQS ha signat prèviament un acord de col·laboració.

SICUE

Estudiants pertanyents a una universitat espanyola amb què IQS ha signat prèviament un acord de col·laboració.

Free Mover

Estudiants pertanyents a una universitat espanyola o estrangera amb la qual IQS no ha signat cap acord de col·laboració.

Si voleu venir a estudiar a IQS podeu posar-vos en contacte amb l'oficina de Relacions Internacionals a international@iqs.edu.

Un cop ens hagis enviat la teva sol·licitud i tot el material requerit, l'oficina de Relacions Internacionals prendrà la decisió sobre la teva admissió. Si tot està bé i la teva sol·licitud és aprovada, tot seguit t'enviarem una carta d'acceptació