• Projectes de Recerca


IQS tracta de donar resposta als principals problemes que, en cada moment, preocupen a la comunitat científica i a l’àmbit empresarial, formant professionals amb visió global per a un món en constant evolució.

La promoció de la recerca és una de les activitats principals d' IQS. Estem involucrats en nombrosos projectes de recerca nacionals, Europeus i internacionals.

La nostra recerca, que és rigorosa, original i ètica, realitza contribucions significatives al coneixement.

IQS vol brinar oportunitats als estudiants i investigadors perquè participin i contribueixin al desenvolupament de nous enfocaments teòrics o metodològics per als nostres projectes de recerca.

Si desitges participar en algun dels nostres projectes, consulta la següent llista.

Lista de projectes de recerca actualment disponibles:

NOM DEL PROJECTEPOSICIÓ OFERIDARESUMPERSONA DE CONTACTE
Fungal bioremediation of toxic polychlorinated dioxins and furans 1 Master research project (6-9 months) 

Dr. Jordi Diaz (jordi.diaz@iqs.edu)

Dra. Maria Auset (maria.auset@iqs.edu)

Development of electrochemical biosensors1 Master research project (6‐9 mesos) 

Dr. Jordi Abellà (jordi.abella@iqs.edu)

Dr. Sergi Colominas (sergi.colominas@iqs.edu)

High temperature electrochemical gas sensors 1 Master research project (6‐9 mesos) 

Dr. Jordi Abellà (jordi.abella@iqs.edu)

Dr. Sergi Colominas (sergi.colominas@iqs.edu)

Mesoporous Silica Nanoparticles for Sensing applications and Drug Delivery1 Master research project (6‐9 mesos) Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Pyrrolic macrocycles for imaging and theranostics1 Master research project (6‐9 mesos) Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Halogen-directed construction of molecular complexity: testing the concept Dra. Ana Belén Cuenca (anabelen.cuenca@iqs.edu)
Optimization of CO2 capture with a pressure swing adsorption prototype1 Master research project (6‐9 mesos) Dr. Rafael González (rafael.gonzalez@iqs.edu)
Advanced Disinfection Techniques for Water Reuse1 Master research project (6‐9 mesos) Dr. Rafael González (rafael.gonzalez@iqs.edu)
Sequential Batch Biofilm Reactor for the Decentralized Treatment of Greywater1 Master research project (6‐9 mesos) Dra. Maria Auset (maria.auset@iqs.edu)
Engineering synthases and deacetylases: towards the enzymatic production of chitosans with defined deacetylation patterns for biomedical applications

1 Master research project (6‐9 mesos) 

1 Undergraduate project (2 to 6 mesos)

Dr. Antoni Planas (antoni.planas@iqs.edu)


Per a més informació sobre el projecte, envia un email a la persona de contacte que apareix al quadre anterior.

En el cas de no rebre resposta, contacta amb Relacions Internacionals: rrii@iqs.edu.