• Projectes de Recerca

International Students

IQS tracta de donar resposta als principals problemes que, en cada moment, preocupen a la comunitat científica i a l’àmbit empresarial, formant professionals amb visió global per a un món en constant evolució.

La promoció de la recerca és una de les activitats principals d' IQS. Estem involucrats en nombrosos projectes de recerca nacionals, Europeus i internacionals.

La nostra recerca, que és rigorosa, original i ètica, realitza contribucions significatives al coneixement.

IQS vol brinar oportunitats als estudiants i investigadors perquè participin i contribueixin al desenvolupament de nous enfocaments teòrics o metodològics per als nostres projectes de recerca.

Si desitges participar en algun dels nostres projectes, consulta la següent llista.

Lista de projectes de recerca actualment disponibles:

NOM DEL PROJECTEVACANTRESUMPERSONA DE CONTACTE
Design of a combinatorial synthetic route for Tafenoquine derivatives 1 Master research project (6-9 months)

Dr. Jordi Teixidó (jordi.teixido@iqs.edu)

Dr. Roger Estrada (roger.estrada@iqs.edu)

Wastewater antibiotic resistance removal for a safe water environment1 Master research project (6-9 months)Dra. Maria Auset (maria.auset@iqs.edu)
Hupertacrines: A new family of compounds for Alzheimer’s disease therapy 1 Master research project (6-9 months)

Dr. José I. Borrell (jose.borrell@iqs.edu)

Dr. Raimon Puig de la Bellacasa (raimon.puig@iqs.edu)

Covalent binding strategy: Synthesis of suitable linkers for pyrido[2,3‐d]pyrimidines structures as a potential anticancer agents. 1 Master research project (6-9 months)Dr. Raimon Puig de la Bellacasa (raimon.puig@iqs.edu)
New Functionalized Diazomethane Reagents to be
Applied in Late‐Stage Drug Diversification
 1 Master research project (6-9 months)Dr. Ana Belén Cuenca (anabelen.cuenca@iqs.edu)
Synthesis and study of a new family of
Hexaphyrins for Cancer Therapies
 1 Master research project (6-9 months)Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Synthesis of new Serine Proteases inhibitors as
antifibrinolytic agents
 1 Master research project (6-9 months)Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Fungal bioremediation of toxic polychlorinated dioxins and furans  1 Master research project (6-9 months) 

Dr. Jordi Diaz (jordi.diaz@iqs.edu)

Dra. Maria Auset (maria.auset@iqs.edu)

Development of electrochemical biosensors 1 Master research project (6-9 months)

Dr. Jordi Abellà (jordi.abella@iqs.edu)

Dr. Sergi Colominas (sergi.colominas@iqs.edu)

High temperature electrochemical gas sensors  1 Master research project (6-9 months)

Dr. Jordi Abellà (jordi.abella@iqs.edu)

Dr. Sergi Colominas (sergi.colominas@iqs.edu)

Mesoporous Silica Nanoparticles for Sensing applications and Drug Delivery1 Master research project (6‐9 meses) Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Pyrrolic macrocycles for imaging and theranostics 1 Master research project (6-9 months)Dr. David Sánchez (david.sanchez@iqs.edu)
Halogen-directed construction of molecular complexity: testing the concept 1 Master research project (6-9 months)Dra. Ana Belén Cuenca (anabelen.cuenca@iqs.edu)
Optimization of CO2 capture with a pressure swing adsorption prototype 1 Master research project (6-9 months)Dr. Rafael González (rafael.gonzalez@iqs.edu)
Advanced Disinfection Techniques for Water Reuse1 1 Master research project (6-9 months)Dr. Rafael González (rafael.gonzalez@iqs.edu)
Sequential Batch Biofilm Reactor for the Decentralized Treatment of Greywater 1 Master research project (6-9 months)Dra. Maria Auset (maria.auset@iqs.edu)
Engineering synthases and deacetylases: towards the enzymatic production of chitosans with defined deacetylation patterns for biomedical applications

1 Master research project (6‐9 months) 

1 Undergraduate project (2 to 6 months)

Dr. Antoni Planas (antoni.planas@iqs.edu)

Mechanical Performance of Advanced Fused Deposition Modeling Parts in Terms of its Manufacturing Design Parameters

1 Master research project (6-9 months)Dr. Marco A.Pérez (marcoantonio.perez@iqs.edu)

New Developments on Vibration Based Approaches for Damage Identification and Assessment of Smart Structures

2 Master research projects (6-9 months)Dr. Marco A.Pérez (marcoantonio.perez@iqs.edu)

Smart Villages: designing an imaginary smart village. New ways for offgrid communities

Final Bachelor Project or Master ThesisProf. Juan A. Tormo (juanantonio.tormo@iqs.edu)
Smart Grids and Micro Grids: State of the Art and near future  evolution Final Bachelor Project or Master ThesisProf. Juan A. Tormo (juanantonio.tormo@iqs.edu)

Control of a three-phase inverter by means of a dSPACETM platform

1 Master research project (6-9 months)

Dr. Alejandro Rolán (alejandro.rolan@iqs.edu)

Prof. Sauro Yagüe (sauro.yague@iqs.edu

Animal cells engineering for the production of exosomes1 Master research project (6-9 months)Dr. Martí Lecina (marti.lecina@iqs.edu
pBAE nanoparticles for RNA encapsulation: A new strategy for improving gene-editing technology delivery1 Master research project (6-9 months)

Dra. Cristina Fornaguera (cristina.fornaguera@iqs.edu)

Dr. Salvador Borrós (salvador.borros@iqs.edu)

Dra. Marta Díaz-Caballero (marta.diazc@iqs.edu)

Gene delivery systems based on zwitterionic polymers1 Master research project (6-9 months)

Dra. Cristina Fornaguera (cristina.fornaguera@iqs.edu

 

En el cas de no rebre resposta, contacta amb Relacions Internacionals: international@iqs.edu.
Per a més informació sobre el projecte, envia un email a la persona de contacte que apareix al quadre anterior.