Internet of things & Internet of everything: cap a un mon interconnectat

Dimecres, 1 Març, 2017

Àrea de Marketing.

Estudis vinculats: Marketing Internacional en una Economia Digital / ADE

Responsable: Prof. Silvia Rodriguez, Dpt. de Gestió Empresarial

Internet of things & Internet of everything: cap a un mon interconnectat