• Investigació

La investigació a IQS

La recerca és una de les activitats pròpies d’IQS com a institució universitària, com també ho són la docència i la transferència de tecnologia i de coneixement.

El lideratge de la recerca recau essencialment en el professorat de la institució, que compten amb la col·laboració d’altres investigadors (post-docs, investigadors visitants, col·laboradors de recerca, personal tècnic de suport, doctorands i estudiants de màster realitzant el TFM), tots ells agrupats en Departaments Acadèmics (estructures estables) i en Grups de Recerca o Càtedres (estructures operatives flexibles, que poden ser multidisciplinàries). La col·laboració amb altres universitats, centres de recerca, hospitals i empreses és essencial per a la integració i posicionament d’IQS en l’ecosistema de la recerca científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

L’activitat de recerca sovint té lloc en laboratoris i tallers específics equipats amb instruments. També es disposa d’aplicacions informàtiques, equipament electrònic, bases de dades i altres recursos digitals.

Dins de les grans disciplines científiques pròpies de l’activitat acadèmica d’IQS, els Grups de Recerca defineixen línies de recerca específiques que s’orienten als reptes de la societat i generació del coneixement i s’emmarquen en els diversos programes de doctorat. Partint d’una vessant més bàsica, la recerca s’enfoca cap al servei a la societat i la seva aplicació al món industrial i empresarial.

Mitjançant la publicació d’articles científics, la realització de tesis doctorals, l’organització i la participació en congressos, la sol·licitud de patents i les activitats de divulgació al públic general, es duu a terme la difusió a la societat dels coneixements generats en la recerca. L’impacte dels resultats de la recerca universitària en la societat repercuteix en la qualitat i el prestigi d’IQS, especialment per a l’atracció de talent tant de nous estudiants com de nous professors i investigadors.

Dades destacades 2020/2021

11 

Tesis Doctorals Defensades

94 

Artícles científics publicats

14 

Llibres publicats

IQS Research

Un equip d'investigadors d'IQS liderats pel Dr. Roger Estrada, del Laboratori de Disseny Molecular del centre, investiga possibles estratègies terapèutiques contra la Distròfia Miotònica.

Més vídeos

Doctorat en Bioenginyeria

El programa de Doctorat en Bioenginyeria té un enfocament interdisciplinari que pretén respondre a les necessitats professionals de la indústria biotecnològica i a la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

Doctorado IQS

Doctorat en Química i Enginyeria Química

Forma doctors especialitzats en camps innovadors de la Química i de l'Enginyeria Química, amb l'objectiu de consolidar empreses més competitives, modernes i en les quals la necessitat de la recerca i innovació sigui assumida de manera natural.

Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS)

Amb aquest programa l'estudiant pot aprofundir en els diferents factors que incideixen en la competitivitat d'empreses i territoris, a fi de contribuir al desenvolupament econòmic i social del món en el qual vivim. Amb especial èmfasi en la innovació com a factor crític de competitivitat i en la sostenibilitat com a element clau a preservar per a garantir el benestar de les generacions futures.

IQS és soci acadèmic fundador del programa internacional del MIT, el Programa MIT-Spain, que permet un intercanvi d'estudiants i personal docent i investigador entre IQS i el MIT.