• Investigació

La investigació a IQS

IQS tracta de donar resposta als principals problemes que, a cada moment, preocupen la comunitat científica i a l'àmbit empresarial, formant professionals amb una visió global d'un món en constant evolució.

La recerca a IQS School of Engineering i a IQS School of Management tenen com a objectius l'aplicació industrial dels resultats obtinguts, la transferència tecnològica al teixit empresarial, l'assessorament, la realització d'estudis i la prestació de serveis a les empreses i administracions, la formació en les tècniques aplicades al desenvolupament de productes i en la millora de processos productius, així com l'especialització en els diferents camps de l'empresa.

Dades destacades 2019/2020

11 

Tesis Doctorals Defensades

145 

Artícles científics publicats

15 

Llibres publicats

IQS Research

Un equip d'investigadors d'IQS liderats pel Dr. Roger Estrada, del Laboratori de Disseny Molecular del centre, investiga possibles estratègies terapèutiques contra la Distròfia Miotònica.

Més vídeos

Doctorat en Bioenginyeria

El programa de Doctorat en Bioenginyeria té un enfocament interdisciplinari que pretén respondre a les necessitats professionals de la indústria biotecnològica i a la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

Doctorat en Química i Enginyeria Química

Forma doctors especialitzats en camps innovadors de la Química i de l'Enginyeria Química, amb l'objectiu de consolidar empreses més competitives, modernes i en les quals la necessitat de la recerca i innovació sigui assumida de manera natural.

Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS)

Amb aquest programa l'estudiant pot aprofundir en els diferents factors que incideixen en la competitivitat d'empreses i territoris, a fi de contribuir al desenvolupament econòmic i social del món en el qual vivim. Amb especial èmfasi en la innovació com a factor crític de competitivitat i en la sostenibilitat com a element clau a preservar per a garantir el benestar de les generacions futures.

IQS és soci acadèmic fundador del programa internacional del MIT, el Programa MIT-Spain, que permet un intercanvi d'estudiants i personal docent i investigador entre IQS i el MIT.