• Àrea Cientifico-Tècnica

L'objectiu d'IQS School of Engineering és rebre estudiants que han finalitzat la seva educació secundària, i que mostren el potencial i la vocació necessaris per als estudis científics i tècnics i formar-los en estudis superiors en enginyeria i ciències experimentals.

IQS considera la investigació i el treball experimental com a instruments fonamentals per a l'ensenyament en una educació universitària actualitzada i innovadora.

La School of Engineering disposa de Grups de Recerca centrats en la investigació de diferents temàtiques de l'àrea d'enginyeria, química i materials. Els grups de recerca estan formats per personal acadèmic d'IQS i són coordinats per un investigador responsable.

De la mateixa manera, també disposa de Departaments amb professors i experts especialitzats i professionals al seu àmbit.

Grups de Recerca

Veure grups

Departaments

Veure departaments