• Departaments

Bioenginyeria

El Departament de Bioenginyeria es va fundar l'any 2007 per agrupació de diferents laboratoris de l'IQS en l'àmbit de les Ciències de la Vida i per la incorporació de nous grups de recerca. Formen el Departament cinc laboratoris: Bioquímica, Biomaterials, Microbiologia, Bioprocessos i Enginyeria de Teixits.

Més informació
Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià

La Càtedra d' Ètica i Pensament Cristià és un espai de trobada i acadèmic d' IQS, en el que es pretén reflexionar sobre la dimensió ètica de les professions vinculades a l'empresa, la economia, la química, l'enginyeria química, l'enginyeria industrial i la ciència en general, així com sobre temes importants de societat.

Més informació
Enginyeria Industrial

Des dels seus inicis va apostar per una clara identitat en l'àmbit de l'enginyeria i per les sinergies amb altres àrees de l'IQS. Amb laboratoris de Mecànica, Resistència de materials, Caracterització de materials, Electrotècnia, Electrònica i màquines elèctriques, Disseny Assistit per Ordinador, Control i automàtica i el laboratori SEAT (donació de l'empresa SEAT) es completa un equipament que permet dotar als estudis d'un alt contingut pràctic alhora que permet desenvolupar activitats de R+D+i.

Més informació
Enginyeria Química i Ciència de Materials

Està format pels laboratoris de Control i Biotecnologia, d'Ecotecnologia i de Processos Químics d'Alta Tecnologia (PQAT) i la unitat de Prospectiva Tecnològica. Les seves àrees d'activitat s'enfoquen als processos industrials, especialment al desenvolupament de nous processos químics i biològics i a la garantia de la seva sostenibilitat i de la seva seguretat

Més informació
Química Analítica i Aplicada

El Departament de Química Analítica i Aplicada està format pels laboratoris de Cromatografia, Mediambiental, Fotoquímica Biològica, Anàlisis Generals, Mètodes Electromètrics, Anàlisi de Metalls i Gestió de Qualitat. Aquesta organització permet que el Departament tracti els aspectes més importants i actuals de la Química.

Més informació
Química Orgànica i Farmacèutica

El Departament de Química Orgànica, fundat el 1969, s'ha dedicat al llarg de la seva història a l'estudi del comportament químic, químic-físic i bioquímic dels productes orgànics, així com la síntesi i desenvolupament de nous productes i nous processos.

Més informació