• Bioenginyeria

 

Presentació

El Departament de Bioenginyeria es va fundar l'any 2007 per agrupació de diferents laboratoris de l'IQS en l'àmbit de les Ciències de la Vida i per la incorporació de nous grups de recerca. Formen el Departament cinc laboratoris: Bioquímica, Biomaterials, Microbiologia, Bioprocessos i Enginyeria de Teixits. Les seves àrees d'activitat combinen diferents aproximacions d'investigació bàsica i aplicada a la biomedicina, biotecnologia industrial, i biotecnologia alimentària i mediambiental.

 

Docència

El Departament coordina els estudis de grau i postgrau en Biotecnologia i Bioenginyeria: Grau de Biotecnologia, Màster en Bioenginyeria i Programa de Doctorat en Bioenginyeria. També s’encarrega de la docència de les matèries biològiques i bioquímiques en el Grau en Química, en el Grau en Enginyeria Química, i en el Grau de Farmàcia. Complementen les activitats docents del Departament els cicles de conferències, cursos específicsi activitats d’intercanvi internacional de estudiants i professors.

 

Investigació

Les línies de recerca s'emmarquen dins les Àrees de Ciències de la Vida, Biotecnologia i Bioenginyeria.


Laboratori de Bioquímica

Enginyeria enzimàtica en Glicobiologia i Biocatàlisi. Dianes biomèdiques. Estructura-funció de proteïnes.

 • Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases, glicosiltransferases i esterases de carbohidrats
 • Dianes terapèutiques en malalties infeccioses
 • Biocatàlisi: redisseny enzimàtic, evolució dirigida d'enzims
 • Enginyeria genètica i metabòlica de bactèries, llevats i microalgues per la producció de productes d’alt valor afegit.
 • Bioinformàtica i modelització molecular de sistemes biològics.

Membres (permanents): Dr. Antoni Planas (Cap del grup), Dra. Magda Faijes, Dr. Xevi Biarnés, Dr. Pau Leivar

 

Laboratori de Biomaterials

Producció i caracterització de materials per aplicacions biomèdiques. Superficies i nanopartícules.

 • Nanopartícules polimèricas sensibles a estímuls per l’alliberament de fàrmacs para liberación de fármacos. Decoració de nanopartícules per a l’alliberació dirigida de fàrmacs.
 • Disseny de superficies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecánica. Enginyeria de superficies inteligents per a aplicacions biomèdiques.
 • Disseny i fabricació (rapid manufacturing) de bastides per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós.
 • Enginyeria de sistemes de transport i alliberament (delivery systems) d’àcids nucleics per a aplicacions en terapia gènica I cel·lular.

Membres (permanents): Dr. Salvador Borrós (Cap del grup), Dr. Victor Ramos

 

Laboratori de Microbiologia

Teràpia fotodinàmica contra infeccions microbianes. Microbiologia mediambiental i tractament d’aigües.

 • Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica
 • Micotoxines i floridures productores
 • Seguretat alimentària i mediambiental

Membres (permanents): Dra. Montserrat Agut, Dra. Maria Auset


Laboratori de Bioprocessos

Desenvolupament de bioprocessos per a la producción de productes d’alt valor afegit

 • Expressió de proteïnes recombinants i metabolits, millora i optimització de bioprocessos i biorreactors.
 • Utilització de subproductes industrials per la obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit
 • Aïllament de productes per processos de bioseparació.

Membres (permanents): Dr. Marc Carnicer, Dr. Martí Lecina


Laboratori d'Enginyeria de Teixits

Medicina regenerativa: diferenciació de cèl·lules mare, patrons i funció tissular

 • Disseny i síntesi de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars
 • Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per diferenciació funcional de cèl·lules mares i cèl·lules mare cancerígenes
 • Disseny de l’ambient de cèl·lules adultes per al desenvolupament de plataformes en medicina regenerativa
 • Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars.

Membres (permanents): Dr. Carlos Semino

 

ESTUDIS DE BIOENGINYERIA

Et poden interessar els següents estudis impartits per IQS: