• Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

La Càtedra d' Ètica i Pensament Cristià és un espai de trobada i acadèmic d' IQS, en el que es pretén:

 • Reflexionar sobre la dimensió ètica de les professions vinculades a l'empresa, la economia, la química, l'enginyeria química, l'enginyeria industrial i la ciència en general, així com sobre temes importants de societat.
 • Facilitar el coneixement de la fe cristiana, i possibilitar l' experiència religiosa personal i comunitària.
 • Possibilitar la pràctica d' activitats de voluntariat que apropin a realitats de la societat actual, sobretot dels sectors més desfavorits.


Els professors responsables de la Càtedra són Oriol Quintana (oriol.quintana@iqs.edu) i Albert Florensa (albert.florensa@iqs.edu) i imparteixen assignatures humanístiques a IQS:

Obligatòries

 • "Pensament Social Cristià" (ADE)
 • "Ètica Empresarial i RSC" (ADE)
 • "Ètica de la Tecnociència" (Química, Enginyeria Química i Enginyeria Industrial)

Optatives

 • "Cristianisme i Societat al Segle XXI"
 • "Persona, Economia i Societat: anàlisi de pel·lícules"
 • "Ciencia, Tecnologia i Societat" (ADE)
 • "Cooperació Social I: Nacional"
 • "Cooperació Social II: Internacional"

Màster en Investigació per a Economia i Empresa

 • "Anàlisi ètica de sistemes econòmics, tecnocientífics i sociopolítics"
 • "El poder en la Globalització"
 • "Human Rights, Political Philosophy and Religion"

Màster en Bioenginyeria

 • "Bioètica"

Màster en Gestió d'Empreses Industrials

 • "Ètica Empresarial i Responsabilitat Social Corporativa"

Master in Global Entrepreneurship and Management

 • "Cross-Cultural Management and Ethical Business Practice"

 

Professorat

Dr. Flavio Comim
Economia i Finances
Dr. Llorenç Puig, sj
Dr. Oriol Quintana
Gestió Empresarial