• Enginyeria Industrial

Presentació

El Departament d'Enginyeria Industrial es va crear l'any 2002. Des dels seus inicis va apostar per una clara identitat en l'àmbit de l'enginyeria i per les sinergies amb altres àrees de l'IQS. Amb laboratoris de Mecànica, Resistència de materials, Caracterització de materials, Electrotècnia, Electrònica i màquines elèctriques, Disseny Assistit per Ordinador, Control i automàtica i el laboratori SEAT (donació de l'empresa SEAT) es completa un equipament que permet dotar als estudis d'un alt contingut pràctic alhora que permet desenvolupar activitats de R+D+i. Sempre ha mantingut relació amb altres departaments homòlegs i relacions internacionals amb prestigioses universitats estrangeres.

 

Docència

El Departament d'Enginyeria Industrial s'ocupa de la docència de la carrera del mateix nom. També té en marxa el Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials que està reconegut pel sistema d'acreditació com a estudis del nou Espai Europeu d'Educació Superior. Diversos professors del departament participen o dirigeixen cursos de postgrau inclosos els estudis de màster.

 

Investigació

Les principals línies d'investigació són:

  • Noves tecnologies de fabricació (Additive Manufacturing)
  • Gestió de cicle de vida de productes i processos
  • Eficiència energètica i mercat energètic
  • Sostenibilitat en l'àmbit de l'activitat d'enginyeria.


En el Departament d'Enginyeria Industrial es troba el Grup d'Enginyeria de Productes Industrials (GEPI). Aquest grup té reconeixement pel sistema d'acreditació de l'administració pública (SGR 2014)