• Enginyeria Química i Ciència de Materials

Presentació

El Departament d'Enginyeria Química i Ciència dels Materials, fundat  el 1960, és un dels de més llarga tradició en IQS. Els membres del departament treballen en 7 laboratoris: Ecotecnologia, Formulacions Químiques, Tecnologia Farmacèutica, Enginyeria Vascular, Enginyeria de Processos Químics, Anàlisi Tèrmica i Nanotecnologia i Materials Avançats.

Les seves àrees d'activitat s'enfoquen en els processos industrials químics i biològics, sostenibilitat i medi ambient, enginyeria biomèdica, economia circular, desenvolupament de materials avançats i seguretat industrial.

Docència

El Departament d'Enginyeria Química i Ciència dels Materials s'encarrega de la docència dels aspectes relacionats amb l'enginyeria de processos, tecnologia química, sostenibilitat i medi ambient, termodinàmica, ciència i enginyeria de materials i superfícies, processos de separació, enginyeria de la reacció, mecànica de fluids i seguretat industrial.

Els membres del Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials imparteixen docència en els graus d' Enginyeria Química, Química, Biotecnologia, Farmàcia i Enginyeria en Tecnologies Industrials. A més, el Departament coordina els màsters d'Enginyeria Química i el de Ciència i Enginyeria dels Materials.

Recerca

Les línies de recerca s'emmarquen en les àrees d'Enginyeria Química, Ciència i Tecnologia de Materials, Tecnologies Mediambientals i Biotecnologia/Biomedicina.

Laboratori d'Ecotecnologia: El Laboratori d'Ecotecnologia forma part del grup GESPA (Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals). Entre les seves línies d'investigació hi ha la captura i utilització de CO2, minimització de l'impacte de gasos fluorats en el canvi climàtic, eliminació de contaminants persistents i/o emergents en aigua, anàlisi de sostenibilitat i economia circular.
Membres del departament: Dr. Rafael González, Dr. Oriol Pou, Dr. Javier Fernández, Sr. Damià Palmer

Laboratori d'Enginyeria Vascular: El laboratori d'Enginyeria Vascular forma part del grup GEVAB (Grup d'Enginyeria Vascular i Biomedicina Aplicada).  Entre les seves línies de recerca hi ha el desenvolupament de biomaterials per tractar patologies vasculars i l'estudi d' altres necessitats clíniques, integrant coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació.
Membres del departament: Dr. Jordi Martorell, Dr. José Javier Molins

Laboratori d'Enginyeria i Processos Químics: El Laboratori d'Enginyeria i Processos Químics forma part del grup GFQ (Grup de Química Farmacèutica). Entre les seves línies d'investigació hi ha  l'aplicació de les noves tecnologies de manufactura avançada en química fina, per transformar i optimitzar els sistemes de producció de discontinu (batch) a continu, convertint-los en processos més eficients, més estables, més segurs, més ràpids i més nets.
Membres del departament: Dr. Julià Sempere, Dra. Rosa Nomen, Dr. Xavier Berzosa, Dr. Eduard Serra, Dr. Rubén Mercader.

Laboratori de Nanotecnologia i Materials Avançats: El Laboratori de Nanotecnologia i Materials Avançats forma part dels grups GEMAT (Grup d'Enginyeria de Materials) i GAM (Grup de Fabricació Additiva). Entre les seves línies d'investigació hi ha els recobriments metàl·lics i ceràmics (CVD, PVD, Sol-gel, etc.), biomaterials, modificacions de silicones, recobriments bioceràmics per a pròtesis i implants, superfícies funcionals nanoestructurades, fabricació i encapsulació de micro i nanopartícules, síntesi de grafè i derivats, síntesi de materials nanoestructurats, caracterització química, microstructural i tribològica de materials nanoestructurats i estudi de propietats mecàniques de làmines primes, aliatges i materials ceràmics.  També es desenvolupen noves estratègies basades en l'enginyeria de superfícies per proporcionar propietats bioactives a materials per a la millora i desenvolupament de dispositius mèdics.
Membres del departament: Dr. Carles Colomines, Dr. Manuel Abad, Dr. Robert Texidó, Sr. Andreu Férriz

Laboratori d'Anàlisi Tèrmica: El Laboratori d'Anàlisi Tèrmica forma part del grup GFQ (Grup de Química Farmacèutica). Entre les seves àrees de treball es troba els estudis de termogravimetria (TGA) i calorimetria diferencial d'escombratge (DSC). Es determinen calors i punts de fusió, estabilitat tèrmica de substàncies i mescles, seguretat de processos, estudis de polimorfisme, identificació i caracterització de polímers, estudis cinètics, determinació d'humitat, i estudi d' adsorbents, etc.
Membres del departament: Dr. Eduard Serra, Dra. Daibel de Armas

Laboratoris de Formulacions Químiques i de Tecnologia farmacèutica: Aquests laboratoris formen part del grup GFQ (Grup de Química Farmacèutica). Entre les seves línies d'investigació hi ha l'optimització de processos de liofilització de medicaments i productes alimentaris i l'obtenció de membranes artificials biocompatibles per a l' estudi de l' efecte de principis actius.
Membres del departament: Dr. Alberto Balfagón

Professorat

Dr. Rafael González Olmos
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Javier Fernández García
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Josep Oriol Pou Ibar
Enginyeria Química
Dr. Jordi Martorell López
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. José Javier Molins Vara
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Manuel David Abad Roldán
Departament d'Enginyeria Química i Ciència de Materials
profesor robert teixido
Dr. Robert Texidó Bartés
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Carles Colominas Guàrdia
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Julià Sempere Cebriàn
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dra. Rosa Nomen Ribé
Enginyeria Química i Ciènca de Materials
Dr. Eduard Serra Hosta
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Ruben Mercadé Prieto
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Alberto Balfagón Costa
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Dr. Xavier Berzosa
Química Orgànica i Farmacèutica
Sra. Daibel de Armas Oramas
Enginyeria Química
Sr. Damià Palmer Comas