• Química Orgànica i Farmacèutica

Presentació

El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica, creat en 1969, ve desenvolupant de forma continuada labors docents i investigadores orientades a l'estudi del comportament químic, químic-físic i bioquímic dels compostos orgànics. Específicament està centrat en el desenvolupament d'eines químic-farmacèutiques innovadores que donin solucions als reptes que clavi per a la Societat en els àmbits de Química Mèdica i Computacional, Química Supramolecular, Química Metodològica i de Processos, Catàlisis, així com Disseny i Regulació de noves formes farmacèutiques.

El departament està compost pels laboratoris de Disseny Molecular, de Síntesi, de Espectroscopía, de Química Supramolecular i de Química Metodològica, i les unitats de Tecnologia Farmacèutica i de Regulació en la indústria farmacèutica.

Docència

El Departament de Química Orgànica i Farmacèutica desenvolupa la seva activitat docent en els Graus en Química, Enginyeria Química, Farmàcia, Biotecnologia i Ciències Biomèdiques, així com en el Màster en Química Farmacèutica. En tots ells imparteix docència relacionada amb els aspectes fonamentals i estructurals dels compostos orgànics, així com amb la seva síntesi i reactivitat. També es duen a terme tasques docents relacionades amb la dimensió farmacèutica de la química, que inclouen el disseny computacional, síntesi i obtenció a escala industrial de nous fàrmacs.
Gràcies a la seva dimensió farmacèutica, el departament també és responsable de la docència en àrees de Tecnologia Farmacèutica (disseny de formes farmacèutiques/cosmètiques), Farmacognosia i Registres i Gestió en la indústria farmacèutica.

El departament és responsable i dinamitza la Plataforma de determinació estructural espectroscòpica que inclou el servei de ressonància magnètica nuclear (RMN). Com a part de la seva activitat investigadora, el professorat del departament col·labora activament amb altres equips nacionals i internacionals a nivell acadèmic, industrial i clínic.

Recerca

Les línies de recerca s'emmarquen en les Àrees de Recerca en Química Orgànica i Química Farmacèutica:

  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial en senyalització cel·lular, adenocarcinoma de pàncrees, leucèmia entre altres tipus de càncer, Alzheimer i VIH (Sida).
  • Disseny molecular: química computacional i quimioinformática aplicades al disseny de fàrmacs.
  • Compostos pirrólicos porfirinoides amb activitat farmacològica i per a la detecció d'espècies biològiques rellevants.
  • Nanopartícules de sílice mesoporosa com nanovehículos de sensors i fàrmacs.
  • Disseny, síntesi i avaluació biològica de nous compostos amb activitat potencial enfront de Distròfia Miotònica.
  • Noves metodologies sintètiques mitjançant l'ús d'intermedis reactius basats en àtoms d'halògens, bor i silici de cara a la formació d'enllaços C-C i C-X.
  • Disseny de formes farmacèutiques/cosmètiques.

Professorat

Dr. Xavier Batllori Aguilá
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. José Ignacio Borrell Bilbao
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana María Cuartero Albesa
Química Orgànica i Farmacèutica
Dra. Ana Belén Cuenca González
Departament de Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Roger Estrada Tejedor
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Albert Gibert Bosch
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Raimon Puig de la Bellacasa Cazorla
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. David Sánchez-García
Química Orgànica i Farmacèutica
Dr. Jordi Teixidó Closa
Química Orgànica i Farmacèutica