• Grups de recerca

    Àrea Científico-Tècnica

GEMAT

La seva activitat se centra en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l'enginyeria de superfícies i els biomaterials.

Més informació
AppLightChem

Recerca especialitzada en les aplicacions biomèdiques (resistència antimicrobiana amb fototeràpia) i desenvolupament de teragnòstics en el diagnòstic i tractament de tumors.

Més informació
CRISOL

CRISOL es un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular, disciplina que es troba al cor d’activitats claus per a la Societat, com ara la Química Mèdica i de Processos, o la Ciència de Materials.

Més informació
EQBA

L’activitat del grup s’estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

Més informació
GEPI

La seva activitat se centra en tres grans àrees: Fabricació additiva, Enginyeria inversa i Caracterització mecànica de materials.

Més informació
GESPA

La investigación de GESPA se centra en la ingeniería ambiental y la simulación molecular y de procesos para dar respuesta a los retos actuales de la sociedad: cambio climático, escasez de agua y crecimiento poblacional.

Més informació
GEVAB

El grup GEVAB desenvolupa la seva activitat en dues grans àrees: el desenvolupament de biomaterials per a tractar patologies vasculars i l’estudi d’altres necessitats clíniques, integrant coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació.

Més informació
GQBB

El grupo GQBB (Grup de Química Biológica y Biotecnólogica) desarrolla su actividad en tres grandes áreas: la identificación y el análisis molecular de proteínas y enzimas, su uso  como dianas terapéuticas y el diseño y aplicaciones de enzimas en biocatálisis y biotecnología en microorganismos.

Més informació
GQF

La recerca se centra en dues grans àrees: Nous Fàrmacs en Biomedicina i Ciències de la Salut i Processos Químics en Continu (flow chemistry).

Més informació
ADAMIQS

Aquest grup té com a objectiu l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades i modelatge en les diverses àrees de coneixement de IQS (biociències, química, enginyeria i ciències socials) i l’ensenyament d’aquestes tècniques en educació superior.

Més informació
GAM

GAM (Group of Applied Mechanics and Advanced Manufacturing) és un grup multidisciplinari constituït per científics i enginyers focalitzats en la recerca i la resolució de problemes relacionats amb la fabricació avançada, el desenvolupament, caracterització i ús eficient de materials de grau enginyeril, i l’optimització del comportament estructural.

Més informació
SEE

El grup SEE reuneix investigadors de IQS que col·laboren en la interfície de temes que impliquen tant un rerefons ètic o un aspecte socioeconòmic, com la pobresa, la desigualtat, l’educació, la aporofòbia, l’exclusió social, la convergència, la sostenibilitat, entre altres. 

Més informació