• Grups de recerca

    Àrea Científico-Tècnica

AppLightChem

Recerca especialitzada en les aplicacions biomèdiques (resistència antimicrobiana amb fototeràpia) i desenvolupament de teragnòstics en el diagnòstic i tractament de tumors.

Més informació
GEMAT

La seva activitat se centra en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l'enginyeria de superfícies i els biomaterials.

Més informació
GEPI

La seva activitat se centra en tres grans àrees: Fabricació additiva, Enginyeria inversa i Caracterització mecànica de materials.

Més informació
GESPA

La seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.

Més informació
GEVAB

GEVAB té com a objectiu principal la integració de coneixements de medicina, biologia, química, física, matemàtiques i computació amb el propòsit de donar solucions a necessitats clíniques.

Més informació
GQBB

La seva activitat se centra en la identificació i l'anàlisi molecular de proteïnes i enzims com a dianes terapèutiques, i també en el disseny i aplicació d'enzims en biocatàlisi i biotecnologia amb microorganismes.

Més informació
GQF

La recerca se centra en dues grans àrees: Nous Fàrmacs en Biomedicina i Ciències de la Salut i Processos Químics en Continu (flow chemistry).

Més informació
QuAn

L'activitat de QuAN s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

Més informació
ASISTEMBE

ASISTEMBE té com a objectiu la recerca en la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines específiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis).

Més informació