• AppLightChem

Applied Photobiological Chemistry (Applightchem)

AppLightChem és un grup de recerca especialitzat en les aplicacions biomèdiques i els aspectes químics de la fotònica

Centra la seva activitat de recerca i transferència sobre la fotoprotecció solar, la fotoquimioteràpia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència. AppLightChem desenvolupa tecnologies químiques avançades per a la fotoprotecció, el diagnòstic i el tractament de malalties amb fàrmacs activables amb la llum.

El grup és referent internacional en el seu camp i manté un important nombre de col·laboracions internacionals i amb empreses.

 

En aquest entorn AppLightChem realitza les seves activitats d'I+D i transferència de tecnologia en les línies:

  • Fotoquímica biològica
  • Molècules i nanomaterials fotofuncionals
  • Noves estratègies en teràpia fotodinámica antimicrobiana: fotosensibilitzadores codificats genèticament, conjugats pèptid-fotosensibilitzador i fotosensibilitzadores multicatiònics.
  • Teràpia fotodinàmica i aplicacions teragnòstiques de la llum

  • Noves estratègies en detecció d'oxigen singlet mitjançant sondes de fluorescència
  • Filtres solars fotoprotectors
  • Fotoelectroquímica d'elèctrodes semiconductors nanoestructurats

Col·laboradors externs

DR. GIOVANNI ROMANO
Università degli Studi di Firenze

DRA. NELLY HENRY
Sorbonne Université, Campus Pierre et Marie Curie

DR. EMILIO PALOMARES
Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

DRA. ELENA REDDI
Università di Padova

DR. KARAS KADIOGLU
Liverpool University

DR. GLYN TAYLOR
Cardiff Scintigraphics Limited (i2c)

Professorat

Dr. Santi Nonell Marrugat, FRSC
Química Analítica y Aplicada
montserrat bonsfills
Dra. Montserrat Agut Bonsfills
Bioingeniería
Dr. Òscar Gulías Borau
Bioingeniería
Sra. Mireia Jordà Redondo
Química Analítica Aplicada