• GQF

Grup dE QUÍMICA FARMACÈUTICA (GQF)

El Grup de Química Farmacèutica (GQF) és un grup de recerca inter-departamental resultat de la sinèrgia de personal docent i investigador de set unitats estructurals de la IQS School of Engineering de la Universitat Ramon Llull (URL).

L’estructura i les diferents experteses dels membres del GQF cobreixen la pràctica totalitat de les fases de desenvolupament d’un fàrmac i, en aquest sentit, són una singularitat en el panorama científic català.

La recerca del GQF es centra en la recerca en química farmacèutica (nous fàrmacs), formulació farmacèutica i cosmètica, biologia aplicada i producció d'API dins les àrees de Biomedicina i Ciències de la Salut. La recerca de nous fàrmacs es centra en:

  • inhibidors de tirosina-cinases amb aplicació en càncer (pulmó, mama i pàncrees)
  • compostos amb activitat front a receptors de tipus quimiocines (inhibidors de CXCR4)
  • compostos amb activitat front a la distròfia miotònica.

Dr. José Ignacio Borrell Bilbao - Director del Grup de Química Farmacèutica