• Departaments

Càtedra d'Ética i Pensament Cristià
Economia i Finances

L'anàlisi de l'economia real així com l'economia financera i la connexió entre ambdues formen part clau en l'activitat docent i investigadora del Departament d'Economia i Finances.

Més informació

Gestió Empresarial

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de l’àrea d’administració i direcció d’empreses, tot estimulant la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i els sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Mètodes Quantitatius

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de les àrees en les quals els mètodes quantitatius son eines de treball, tot estimulant l’esperit crític, la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i dels sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Més informació

Turisme y Gestió Hotelera

El Departament de Turisme i Gestió Hotelera té la responsabilitat de coordinar els estudis de les àrees de coneixement de Gestió del Turisme i de l'Hospitalitat així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del professorat.

Más información