• Departaments

Càtedra d'Ética i Pensament Cristià
Més informació
Economia i Finances

L'anàlisi de l'economia real així com l'economia financera i la connexió entre ambdues formen part clau en l'activitat docent i investigadora del Departament d'Economia i Finances. 

Més informació
Gestió Empresarial

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de l’àrea d’administració i direcció d’empreses, tot estimulant la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i els sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

 

Més informació
Mètodes Quantitatius

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de les àrees en les quals els mètodes quantitatius son eines de treball, tot estimulant l’esperit crític, la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i dels sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Més informació
Turismo y Gestión Hotelera

El Departamento de Turismo y Gestión Hotelera tiene la responsabilidad de coordinar los estudios de las áreas de conocimiento de Gestión del Turismo y la Hospitalidad así como de apoyar a las iniciativas docentes e investigadoras de su profesorado. 

Más información