• Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià

Professorat

Dr. Xavier Casanovas
Càtedra d’Ètica i Pensament Cristià
Dr. Flavio Comim
Economia i Finances
Dr. Oriol Quintana
Gestió Empresarial