• Gestió Empresarial

Presentació

El Departament de Gestió Empresarial té la responsabilitat de coordinar els ensenyaments de les àrees de coneixement de Màrqueting, Organització d’Empreses, Ètica i Dret, així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

 1. Coordinar les activitats docents.
 2. Vetllar per al correcte desenvolupament de les matèries a nivell vertical i transversal.
 3. Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.
 4. Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.
 5. Desenvolupar projectes docents i acadèmics.

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de l’àrea d’administració i direcció d’empreses, tot estimulant la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i els sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

IQS School of Management

 • Grado en Administración y Dirección de Empresas
 • Grado en Marketing
 • Grado en International Business
 • Grado en Gestión Turística y Hotelera
 • Máster in Global Entrepreneurial Management
 • Máster in International Marketing in a Digital Environment/ Master in International Marketing & Sales Management
 • Máster en Gestión de Empresas Industriales
 • Máster en Auditoría y Control de Gestión

IQS School of Engineering

 • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
 • Grado en Biotecnología
 • Grado en Química
 • Grado en Farmacia
   

Recerca

Les línies d’investigació del Departament de Gestió Empresarial s’emmarquen dins les àrees de coneixement del Màrqueting i l'Organització d’Empreses. En síntesi són les següents:

 • Consumer Behavior: services, tourism,sport,  voice assistants, gamification, cryptocurrency, food waste, social networks, retail
 • E-Marketing
 • Neuromarketing
 • Tax avoidance, Moral decoupling and moral reasoning
 • Corporate Social Responsibility
 • Entrepreneurship
 • Innovation and Effectuation
 • Decision-making
 • Organizational Commitment
 • LGBTIQ+ issues in organizations
 • Diversity inclusion/exclusion, and resistance

Professorat

Sr. Francisco Amaro Martínez
Gestió Empresarial
Sr. David Cazorla
Sr. Gaston Chritin de Miquel
Gestió Empresarial
Sra. Natalia Clemente Mainer
Gestió Empresarial
Dra. Belén Derqui
Gestió Empresarial
Dr. Ignacio J. Durán
Gestió Empresarial
Sra. Laura Inés Fernández
Gestió Empresarial
Dra. Mar Guitert i Catasús
Gestió Empresarial
Dra. Noelia Jiménez-Asenjo de Pedro
Gestión Empresarial
Dr. Carlos Malet Falcó
Gestió Empresarial
Dr. Ricard Masip Pous
Gestió Empresarial
Dr. Jorge Matute Vallejo
Gestió Empresarial
Dr. Jan-Hinrich Meyer
Gestió Empresarial
Dr. Antoni Olivé i Tomàs
Gestió Empresarial
Dr. Ramon Palau Saumell
Gestió Empresarial
Dr. Carles Sanabre Vives
Gestió Empresarial
Dr. Javier Sánchez García
Sra. Cristina Sánchez Rams
Gestión Empresarial
Dr. José Luis Sánchez Torelló
Gestió Empresarial
Sr. Josep Senespleda Raventos
Gestió Empresarial
Dra. Marta Tena León
Gestió Empresarial
Sra. Neus Soler Labajos
Ramon Viver
Sr. Ramon Viver Puig
Gestió Empresarial