• Gestió Empresarial

 

Presentació

El Departament de Gestió Empresarial té la responsabilitat de coordinar els ensenyaments de les àrees de coneixement de Màrqueting, Organització d’Empreses, Ètica i Dret, així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

1.Coordinar les activitats docents.

2.Vetllar per al correcte desenvolupament de les matèries a nivell vertical i transversal.

3.Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.

4.Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.

5.Desenvolupar projectes docents i acadèmics.

 

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de l’àrea d’administració i direcció d’empreses, tot estimulant la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i els sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

IQS School of Management

 

IQS School of Engineering

 

Recerca

Les línies d’investigació del Departament de Gestió Empresarial s’emmarquen dins les àrees de coneixement de Màrqueting, Organització d’Empreses, Ètica i Dret. En síntesi són les següents:

  • Comportament del consumidor
  • E-Marketing
  • Entrepreneurship
  • Effectuation
  • Innovació
  • Models d’organització de RRHH
  • Supply Chain Management
  • Ètica i responsabilitat social corporativa

 

Professorat

Sr. Francisco Amaro Martínez
Gestió Empresarial
Sr. Adrián Barreal López
Gestió Empresarial
Dra. Jessica Braojos
Gestió Empresarial
Sr. David Cazorla
Sr. Gaston Chritin de Miquel
Gestió Empresarial
Sra. Natalia Clemente Mainer
Gestió Empresarial
Sr. Alejo Costa
Dra. Belén Derqui
Gestió Empresarial
Sra. Laura Inés Fernández
Gestió Empresarial
Sra. Aina Gatnau Marsol
Gestió Empresarial
Dra. Mar Guitert i Catasús
Gestió Empresarial
Dra. Noelia Jiménez-Asenjo de Pedro
Gestión Empresarial
Dr. Carlos Malet Falcó
Gestió Empresarial
Dr. Ricard Masip Pous
Gestió Empresarial
Dr. Jorge Matute Vallejo
Gestió Empresarial
Dr. Jan-Hinrich Meyer
Gestió Empresarial
Dr. Antoni Olivé i Tomàs
Gestió Empresarial
Dr. Ramon Palau Saumell
Gestió Empresarial
Sr. Hyun Park
Dra. Silvia Rodríguez
Gestió Empresarial
Sr. Luis G. Sala i Dosaigues
Gestión Empresarial
Dr. Carles Sanabre Vives
Gestió Empresarial
Dr. Javier Sánchez García
Sra. Cristina Sánchez Rams
Gestión Empresarial
Dr. José Luis Sánchez Torelló
Gestió Empresarial
Sr. Josep Senespleda Raventos
Gestió Empresarial
Sra. Neus Soler Labajos
Dra. Marta Tena León
Gestió Empresarial
Sr. Ramon Viver Puig
Gestió Empresarial