Gestió Empresarial

 

Presentació

El Departament de Gestió Empresarial té la responsabilitat de coordinar els ensenyaments de les àrees de coneixement de Màrqueting, Organització d’Empreses, Ètica i Dret, així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

1.Coordinar les activitats docents.

2.Vetllar per al correcte desenvolupament de les matèries a nivell vertical i transversal.

3.Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.

4.Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.

5.Desenvolupar projectes docents i acadèmics.

 

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de l’àrea d’administració i direcció d’empreses, tot estimulant la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i els sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

IQS School of Management

 

IQS School of Engineering

 

Recerca

Les línies d’investigació del Departament de Gestió Empresarial s’emmarquen dins les àrees de coneixement de Màrqueting, Organització d’Empreses, Ètica i Dret. En síntesi són les següents:

  • Comportament del consumidor
  • E-Marketing
  • Entrepreneurship
  • Effectuation
  • Innovació
  • Models d’organització de RRHH
  • Supply Chain Management
  • Ètica i responsabilitat social corporativa