• Mètodes Quantitatius

Presentació

El Departament de Mètodes Quantitatius té la responsabilitat de coordinar els ensenyaments de les temàtiques d‘informàtica i tecnologia, matemàtiques, estadística i anàlisis de dades, així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

 1. Coordinar les activitats docents.
 2. Vetllar pel correcte desenvolupament de les matèries.
 3. Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.
 4. Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.
 5. Desenvolupar projectes docents i acadèmics.

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de les àrees en les quals els mètodes quantitatius son eines de treball, tot estimulant l’esperit crític, la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i dels sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

IQS School of Management

 • Grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Grau en International Business
 • Grau en Màrqueting
 • Grau en Turisme i Direcció Hotelera
 • Màster en Gestió Patrimonial i Financera

IQS School of Engineering

 • Grau en Ciències Biomèdiques
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Química
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Biotecnologia
 • Màster en Química Analítica
 • Màster en Bioenginyeria
 • Màster en Enginyeria Química
 • Màster en Química Orgànica i Farmacèutica
 • Màster en Enginyeria Industrial 

Recerca

La recerca del departament s’emmarca en l’aplicació de tècniques d’anàlisis de dades i de modelatge en els àmbits de les ciències experimentals, l’enginyeria i les ciències socials, així com l’ensenyament d’aquestes tècniques a l’educació superior.  La recerca es desenvolupa en el marc dels grups de recerca de Matemàtica aplicada i modelatge (ADAMIQS) i grup de recerca en sostenibilitat i economia social.

Relacions amb les empreses

El membres del departament realitzant tasques de formació i assessoria per empreses. Col·laboren amb IQS Executive Education impartint cursos de les matèries del seu àmbit tant a IQS com “in company” i també col·laboren amb IQS Tech Transfer per a la realització de serveis tècnics i consultoria per a diverses empreses.

Professorat

Dra. Marianna Bosch Casabò
Mètodes Quantitatius
Dr. Jordi Cuadros Margarit
Mètodes Quantitatius
Dra. Paula de la Lama Zubirán
Mètodes Quantitatius
Dra. Laura Fernández Ruano
Dr. Albert Fornells
Mètodes Quantitatius
Dr. Francesc Martori Adrian
Mètodes Quantitatius
Dra. Cristina Montañola Sales
Mètodes Quantitatius
Dra. Meritxell Sáez
Mètodes Quantitatius
Dr. Octasiano Miguel Valerio Mendoza
Mètodes Quantitatius