• Grups de recerca

    Àrea d'Economia i Empresa

ASISTEMBE

ASISTEMBE té com a objectiu la investigació en la millora del coneixement i de la pràctica de la formació universitària en disciplines específiques (ciències, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i negocis).

Més informació
Consumer Behaviour Perspectives

Consumer Behaviour Perspectives se centra en l'anàlisi del comportament del consumidor en contextos de consum com els serveis, el comerç electrònic o l'adopció de noves tecnologies.

Més informació
Corporate Governance

La investigació de Corporate Governance és de caràcter fonamentalment aplicat i pretén ser d'utilitat, tant pels responsables empresarials en la presa de decisions, com pels reguladors i responsables públics en el disseny de polítiques i normatives.

Més informació
Tourism, Hospitality and Mobilities

El Grup de Recerca THM (Tourism, Hospitality and Mobilities) té com a objectiu impulsar la recerca i la transferència de coneixement en matèria de turisme responsable i hospitalitat.

Més informació