• Consumer Behavior Perspectives

El Grup de Recerca, anomenat Consumer Behavior Perspectives (CONHATIVE), és un grup de recerca d’IQS reconegut, com a grup de recerca emergent amb el número 2017 SGR 00365, en la convocatòria de l’AGAUR (Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, Generalitat de Catalunya) per al període 2017-2020.

La recerca del CONHATIVE se centra en l’anàlisi del comportament del consumidor en contextos de consum com, per exemple, els serveis, el comerç electrònic, la adopció de les noves tecnologies, l’esport, el patrimoni cultural, el turisme, el retailing, l’impacte de les polítiques fiscals de les empreses en els consumidors. Així mateix, el grup de recerca també pretén analitzar la influència de les polítiques econòmiques en el comportament del consumidor.  

Dr. Ramon Palau i Saumell- Coordinador del CONHATIVE.

 

Les principals línies d’investigació del grup són:

-Comportament del consumidor en entorns offline i digitals

-Màrqueting de serveis i turístic

-Comportament de compra a través de las TICS.

-Adopció de noves tecnologies

-Els efectes de la participació en les xarxes socials

-Co-creació de valor

-L’agressivitat fiscal i els consumidors

-Influències del creixement i les polítiques econòmiques en els consumidors 

 

Professorat

Dra. Belén Derqui
Gestió Empresarial
Dr. Jorge Matute Vallejo
Gestió Empresarial
Dr. Ramon Palau Saumell
Gestió Empresarial
Jan-Hinrich Meyer
Dr. Jan-Hinrich Meyer
Gestió Empresarial
Dra. Jessica Braojos
Gestió Empresarial
Dra. Noelia Jiménez-Asenjo de Pedro
Gestión Empresarial
Dr. José Luis Sánchez Torelló
Gestió Empresarial