• Corporate Governance

El Research Group on Corporate Governance (RGCG) és un grup de recerca de la Universitat Ramon Llull que en l’actualitat té el reconeixement d’AGAUR en la modalitat de Grup de Recerca Emergent, i que prèviament ja havia estat reconegut com grup propi de la Universitat Ramon Llull. 

La recerca del RGCG és de caràcter fonamentalment aplicat i pretén ser d’utilitat, tant als responsables empresarials en la presa de decisions, com als reguladors i responsables públics en el disseny de polítiques i normatives, proporcionant informació rellevant que pugui contribuir a millorar les estructures de govern de les empreses.

Dr. Josep García Blandón- Coordinador del RGCG

Línies de Recerca

Les principals línies d’investigació del grup són:

  • Qualitat de l'auditoria
  • Manipulació comptable
  • Codis de bon govern
  • Performance empresarial

Professorat

Dr. David Castillo-Merino
Departament d'Economia i Finances
Dr. Josep García Blandón
Economia i Finances
Dra. Mónica Martínez-Blasco
Economia i Finances
Dr. Manuel Núñez Izquierdo
Dr. Gonzalo Rodríguez Pérez
Economia i Finances