• Tourism, Hospitality and Mobilities

Descripció

El Grup de Recerca THM (Tourism, Hospitality and Mobilities) té com a objectiu impulsar la recerca i la transferència de coneixement en matèria de turisme responsable i hospitalitat. La generació de coneixement del grup parteix d'afrontar reptes actuals del sector turístic en l'àmbit de la gestió empresarial, la gestió de destins i el comportament dels diferents agents del sistema des de la perspectiva de la sostenibilitat. L'activitat investigadora del grup es focalitza per tant en dues línies de recerca:

Turisme responsable i sostenible:

 • Gestió responsable dels destins
 • Ètica i governança del turisme
 • Impactes positius i negatius del turisme en les destinacions
 • Comportament responsable i sostenible del turista
 • Tendències actuals en turisme responsable
 • Turisme de voluntariat

Gestió de la hospitalitat:

 • Psicologia de les organitzacions en la indústria de l'hospitalitat
 • RSE de l'empresa turística
 • Hospitalitat i bones pràctiques
 • Turisme inclusiu: Gènere i turisme, turisme accessible
 • Formació professional en turisme
 • Tecnologies disruptives en turisme
 • Tendències actuals en gestió empresarial en turisme

Professorat

Dra. Gilda Hernandez-Maskvivker
Turismo y Dirección Hotelera
Dr. Albert Fornells
Métodos Cuantitativos
Dr. Ricard Santomà Vicens
Turismo y Dirección Hotelera
Dr. Jordi Sales Zaguirre
Dra. Itziar Ramirez Garcia
Turismo y Dirección Hotelera
Dra. Daniela Freund de Klumbis
Turismo y Dirección Hotelera
Sr. Jorge Peralta Ramos
Turismo y Dirección Hotelera
Sr. Jordi Ficapal Mestres
Turismo y Dirección Hotelera
Dr. Francesc Teixidó Navarro
Gestión de Aplicaciones Académicas