• Human Resources Strategy
    for Researchers


    Acreditació HRS4R

IQS ha decidit adherir-se plenament a la declaració de compromís amb els principis de la "Carta per Investigadors Europeus" i el "Codi de Conducta per a la contractació d'Investigadors" que impulsa la Comissió Europea.

Sota les sigles HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) s'ha estructurat i posat en marxa per la Comissió Europea una eina per donar suport a les universitats i institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l'aplicació de la "Carta europea de l'investigador" i del "Codi de conducta per a la contractació d'investigadors", que tenen per objecte contribuir al desenvolupament d'un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La carta i el codi de conducta són recomanacions de la Comissió als Estats membres que són convidats a aplicar-les voluntàriament:

  • European Charter for Researchers: La Carta Europea de l'Investigador és un conjunt de principis generals i requisits que defineixen els papers, les responsabilitats i els drets dels investigadors i empresaris i proveïdors de fons.
  • Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: El Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors, que no difereix molt de les regles estàndard que regeixen les contractacions, subratlla la importància dels procediments de contractació, oberts i transparents, i dels comitès de selecció diversos i experimentats.

Documentació acreditació HRS4R

Carta d'adhesió

Amb els principis de la Carta i el Codi de Conducta a la Comissió Europea

Descarregar PDF

  •  

Pla d'acció

Amb la relació d'iniciatives a dur a terme en els propers anys

Descarregar PDF

 

Iniciativa HRS4R a IQS

El segell de qualitat concedit per la Comissió Europea "HR Excellence in Research" identifica les institucions que generen i recolzen l'existència d'un entorn estimulant i favorable al treball de recerca.

Més de 476 organitzacions, 90 d'elles espanyoles, han rebut el logotip HR Excellence in Research.

IQS acull i dóna suport a les recomanacions de la Comissió Europea que contenen la "Carta Europea d'Investigadors" i el "Codi de Conducta per al Reclutament d'Investigadors". Així mateix, es compromet, d'acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la sevIQS acull i dóna suport a les recomanacions de la Comissió Europea que contenen la "Carta Europea d'Investigadors" i el "Codi de Conducta per al Reclutament d'Investigadors".

Així mateix, es compromet, d'acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la seva estratègia de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i els principis enunciats a la Carta i el Codi i a garantir la transparència, l'accessibilitat, l'equitat i la recerca de l'excel·lència en la contractació d'investigadors.