• IQS DESENVOLUPA MATERIALS BIOCOMPATIBLES EN POLS PER A IMPRESSIÓ EN TRES DIMENSIONS

Dijous, 30 Desembre, 2010
Temàtica: 
General
  • Un dels resultats del projecte espanyol IBE-RM, els nous materials són compatibles amb impressores 3D i permetran crear peces per a aplicacions mèdiques.
  • Dos nous materials biocompatibles prometen ajudar en el desenvolupament d'una nova generació de dispositius sanitaris per a les tècniques d'implantació i regeneració del teixit ossi.

Barcelona, 30 de desembre de 2010.- IQS, centre de recerca de Barcelona i membre del projecte espanyol IBE-RM [ info], ha creat dos materials en pols basats en la hidroxiapatita (HA), un mineral abundant en la composició òssia i ja àmpliament utilitzat en l'odontologia.

La principal innovació és que les noves composicions podran ser processades a través d'impressores 3D per a la fabricació ràpida de peces altament personalitzades.

Per a aquesta investigació, es va prendre com a referència els materials comercials utilitzats per la impressora 3D. Així mateix, es van determinar les condicions de processament de la impressora pel que fa a contingut aquós, sistema d'aglomeració i hidratació dels materials en pols orgànica i inorgànica, etc.

A partir d'aquestes dades, es van dissenyar les mostres d'acord amb el mecanisme d'enduriment de la pols sol-gel per presentar unes propietats similars a les de la pols de referència.

Biocompatibilitat

Un punt important a tenir en compte era demostrar que les peces impreses presentaven bioactivitat.

A aquest efecte es va introduir el nou material en un líquid que simula un fluid biològic i es va comprovar que les mostres impreses i sinteritzades són capaces d'intercanviar calci i fosfat amb la solució salina, permetre la formació d'una fase d’HA d'elevada activitat, la qual cosa demostra un elevat grau de compatibilitat per a aplicacions en biomedicina.

"La investigació és important perquè facilita notablement l'elaboració d'implants i regeneracions òssies amb un ajust a les característiques geomètriques i altres requeriments de l'usuari final i del professional que el tracta", explica Salvador Borrós, director de GEMAT IQS. "El nostre principal repte ha estat generar pols de hidroxiapatita en quantitats suficients per aconseguir produir una quantitat suficient per poder ser imprès a la impressora 3D".

En els treballs posteriors es procedirà a imprimir peces per a la realització d'assaigs in vivo amb el material. D'altra banda, el grup pretén optimitzar la temperatura de sinteritzat per aconseguir el màxim de bioactivitat.

Rapid Manufacturing

Les tecnologies de Rapid Manufacturing (fabricació ràpida) permeten l'obtenció de prototips o peces finals altament personalitzades i de geometria complexa a partir de la deposició contínua de capes de material metàl·lic o polimèric.

El projecte IBE-RM té com a repte desenvolupar una tecnologia de fabricació ràpida Made in Spain. Per això, el consorci compta amb la participació de 27 socis, entre empreses, universitats i centres tecnològics.

La investigació disposa de tres fronts d'acció: tecnologies de Rapid Manufacturing, desenvolupaments de materials, i implementació de tecnologies d'informació i comunicació en processos productius.

El projecte és liderat per la Fundació Ascamm [ info], membre de TECNIO, la xarxa creada per ACC1Ó i que aglutina els agents experts en Transferència Tecnològica de Catalunya. El SP3 dedicat al desenvolupament de nous materials està liderat per AIJU Centre Tecnològic [ info].

Amb una durada prevista fins al 2012 i un pressupost de 3,3 milions d'euros per als dos primers anys, el projecte està parcialment finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, així com per la Unió Europea dins del Programa Operatiu d'R D i per i per al benefici de les empreses (Fons Tecnològic) del FEDER (Expedient PSE-020000-2009-1).

Per a més informació, consulteu: www.iberm.es