IQS School of Engineering

Formació integral i interdisciplinar de graduats amb especial èmfasi en les ciències bàsiques com en el treball experimental, amb un enfocament generalista, que inclou les repercussions socials i econòmiques de les Enginyeries, de la Química i de la Biotecnologia.