Mètodes Quantitatius

 

Presentació

El Departament de Mètodes Quantitatius té la responsabilitat de coordinar els ensenyaments de les àrees de coneixement d’Informàtica, Matemàtiques i Estadística, així com de donar suport a les iniciatives docents i investigadores del seu professorat. En síntesi, les funcions principals del Departament són:

1.      Coordinar les activitats docents.

2.      Vetllar pel correcte desenvolupament de les matèries.

3.      Impulsar les activitats de recerca del seu personal acadèmic.

4.      Revisar i aprovar els projectes de tesis doctorals.

5.      Desenvolupar projectes docents i acadèmics.

 

Docència

L'objectiu del Departament és desenvolupar les competències pròpies dels futurs professionals de les àrees en les quals els mètodes quantitatius son eines de treball, tot estimulant l’esperit crític, la innovació, l’ús eficient de la tecnologia i dels sistemes d’informació, i el comportament ètic de les persones.

Els professors del Departament imparteixen docència en les titulacions següents:

·         IQS School of Management

·         Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

·         Màster en Anàlisi d’Inversions i Banca / Gestió Patrimonial i Financera

·         IQS School of Engineering

·         Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

·         Grau en Química

·         Grau en Enginyeria Química

·         Grau en Biotecnologia 

·         Màster en Química Analítica

 

Recerca

Les principals línies d’investigació del Departament de Mètodes Quantitatius s’emmarquen dins les àrees de coneixement de didàctiques específiques de Matemàtiques i Estadística aplicades a l’Administració d’empreses, Ciències experimentals i Enginyeries. Els professors del departament formen part del grup de recerca ASISTEMBE.

 

RELACIONS AMB LES EMPRESES

El membres del departament realitzant tasques de formació i assessoria per empreses. Col·laboren amb IQS Executive Education impartint cursos de les matèries del seu àmbit tant a IQS com “in company” i també col·laboren amb PEINUSA per a la realització de serveis tècnics i consultoria per a diverses empreses.