• Reglament relatiu a l'elaboració, tramitació i avaluació de la tesi doctoral