• Normes de permanència i procés de gestió de reclamacions i suggeriments