• La Química és energia: Podem treure energia d'una llimona o d'un tomàquet?
Dimarts, 24 Març, 2020
WORKSHOP CANCEL.LAT
 
Àrea Científica
 
Estudis vinculats: Química / Enginyeria Química / Dobles Graus Química + ADE /Enginyeria Química + ADE
 
Responsable: Dr. Sergi Colominas.  Dpt. Química Analítica i Aplicada.

Les piles convencionals (AAA, de botó o de petaca) utilitzen com a font d’energia diverses reaccions químiques, és a dir, fan servir energia química. Aquesta energia química es pot obtenir mitjançant estris de la nostra vida quotidiana, per exemple amb un tomàquet i una moneda, o amb sistemes més evolucionats com les piles de combustible (H2 + O2 = H2O). Aquests sistemes es poden combinar amb fonts energètiques renovables, per exemple l’eòlica o la solar, per obtenir cicles energètics sense emissions de CO2. El workshop serveix per aprofundir en el tema de les energies renovables en el marc de l’aprofitament energètic (eòlica i solar) i per establir un col·loqui sobre noves fonts energètiques i, a la vegada, per veure com es pot treure energia química de diferents elements de la nostra vida quotidiana.

Inscripció en grup per a escoles

La Química és energia: Podem treure energia d'una llimona o d'un tomàquet?