Dilluns, 24 Febrer, 2020

Dimarts, 25 Febrer, 2020

Dimecres, 26 Febrer, 2020

Dijous, 27 Febrer, 2020

 • Ús d’energies alternatives per a generar energia d’ús domèstic.

  Inici de l'activitat a les 16:00

  Àrea de l'Enginyeria.
  Estudis vinculats: Enginyeria en Tecnologies Industrials / Enginyeria Química / Dobles Graus Enginyeria en Tecnologies Industrials + ADE / Enginyeria Química + ADE.
   
  Responsable: Dr. Alejandro Rolán. Dpt. Enginyeria Industrial.
   
  A dia d'avui la tecnologia ens permet ser autosuficients des del punt de vista energètic, fent ús de les energies alternatives: són netes (no contaminants), inesgotables i es troben disponibles a qualsevol punt del planeta. En aquesta activitat pujarem al sostre de l'edifici per veure com funciona un petit aerogenerador i un panell solar fotovoltaic. Explicarem de quina manera aquests dispositius són capaços de transformar l'energia primària (eòlica i solar) en energia elèctrica i farem una petita demostració pràctica.

   

  Inscripció en grup per a escoles


  Inscriure’s a l’activitat

Dilluns, 23 Març, 2020

Dimarts, 24 Març, 2020

 • La Química és energia: Podem treure energia d'una llimona o d'un tomàquet?
  Àrea Científica
   
  Estudis vinculats: Química / Enginyeria Química / Dobles Graus Química + ADE /Enginyeria Química + ADE
   
  Responsable: Dr. Sergi Colominas.  Dpt. Química Analítica i Aplicada.

  Les piles convencionals (AAA, de botó o de petaca) utilitzen com a font d’energia diverses reaccions químiques, és a dir, fan servir energia química. Aquesta energia química es pot obtenir mitjançant estris de la nostra vida quotidiana, per exemple amb un tomàquet i una moneda, o amb sistemes més evolucionats com les piles de combustible (H2 + O2 = H2O). Aquests sistemes es poden combinar amb fonts energètiques renovables, per exemple l’eòlica o la solar, per obtenir cicles energètics sense emissions de CO2. El workshop serveix per aprofundir en el tema de les energies renovables en el marc de l’aprofitament energètic (eòlica i solar) i per establir un col·loqui sobre noves fonts energètiques i, a la vegada, per veure com es pot treure energia química de diferents elements de la nostra vida quotidiana.

  Inscripció en grup per a escoles

  Inscriure’s a l’activitat

Dimecres, 25 Març, 2020

Dijous, 26 Març, 2020

 • Més fred que el gel. Demostracions amb nitrogen líquid
  Àrea Científica
   
  Estudis vinculats: Química / Enginyeria Química / Dobles Graus Química + ADE / Enginyeria Química + ADE.
   
  Responsable: Dr. Carles Colominas.  Dpt. Enginyeria Química i Ciència de Materials.
   
  Es duran a terme diverses demostracions de les propietats del nitrogen líquid com, per exemple, coure sense escalfar. També farem ous ferrats refredant o explorarem l’efecte de les baixes temperatures sobre els materials. Veurem tornar-se fràgils la goma i els plàstics o comprimir-se els gasos fins una fracció del seu volum. Per últim, liquarem l’aire de l’habitació.

  Inscripció en grup per a escoles
   

  Inscriure’s a l’activitat

Dijous, 16 Abril, 2020

 • L'economia mundial i els mercats financers: una aproximació per a no experts

  Inici de l'activitat a les 16:00

  Àrea Empresarial.

  Estudis vinculats: Administració i Direcció d’empreses.

  Responsable: Prof. Manuel Núñez. Dpt. Economia i Finances.

  Sovint, en la premsa econòmica, llegim conceptes econòmics i financers (com PIB, IPC, spread, taxa de retorn) que ens són difícils d’entendre i ens dificulten la comprensió de l’article que estem llegint. Amb un nivell molt bàsic ens aproparem a aquests conceptes, enmarcant-los en el moment econòmic actual amb la voluntat d’entendre una mica millor com funciona l’economia del nostre entorn i com funcionen els mercats financers.

   

  Inscripció en grup per a escoles


  Inscriure’s a l’activitat

Dilluns, 20 Abril, 2020

 • Emprenedoria i iniciativa empresarial: com detectar oportunitats de negoci?

  Inici de l'activitat a les 16:00

  Àrea Empresarial.
  Estudis vinculats: ADE / Dobles Graus Enginyeria en Tecnologies Industrials + ADE / Química + ADE / Enginyeria Química + ADE / Biotecnologia + ADE
   
  Responsable: Dr. Carles Malet. Dpt. Gestió empresarial
   
  En la definició d'un negoci existeixen molts paràmetres que s'han de tenir en compte, alguns d'ells molt complexos. Tot i així, en comptades ocasions es treballa amb una font d'inspiració i amb una idea de negoci que no incorpori cap element d'incertesa. Aquest concepte d'idea de negoci i la seva execució són precisament els factors diferencials d'un projecte i els punts més difícils i més laboriosos d'aconseguir. En un entorn real dirigit es facilitaran eines conceptuals i creatives que et permetran comprendre millor el món de l'empresa i, a la vegada, contribuiran a despertar la teva curiositat per emprendre i innovar, i a escollir el teu futur professional amb més garanties d'èxit.

  Inscripció en grup per a escoles


  Inscriure’s a l’activitat

Pages