• Màster en Bioenginyeria | Rebeca González

Com ha sigut l'experiència de la Rebeca?

Rebeca González

La Rebeca González és estudiant del segon any del Màster en Bioenginyeria i actualment està acabant de redactar la tesi del TFM. A continuació, pots llegir la seva experiència amb el màster.

Què destacaries del màster?

El que jo destacaria del màster és l'elevat nombre d'hores i la diversitat de les pràctiques de laboratori (biologia molecular, enginyeria de teixits, bioreactors, biomaterials i bioinformàtica), a més de l'ampli coneixement i la implicació dels professors que imparteixen les classes.

Per què et vas decidir per aquest màster?

Vaig estar mirant diversos màsters, però finalment em vaig decidir per aquest a causa de la gran quantitat d'hores de pràctiques que presentava i perquè em va semblar molt complet.

Quines assignatures i pràctiques de laboratori t'han agradat més?

He après coses noves de totes les assignatures, encara que hagués donat algunes durant la carrera. Però si hagués de destacar alguna, les que més he gaudit han estat enginyeria genètica, biologia sintètica, enginyeria de teixits, HTS i bioètica.

En general he gaudit i après molt de cadascuna de les pràctiques de laboratori que he realitzat, per la qual cosa no sabria molt bé amb qual em quedaria de totes. Si haig de triar alguna possiblement serien les pràctiques de biologia molecular, ja que t'ensenya gran quantitat de tècniques de laboratori molt usades avui dia, i la de bioreactors, perquè mai havia fet una cosa similar i em van ajudar a veure la funció pràctica d'aquestes assignatures.

Sobre què tracta el teu TFM? 

En aquest moment estic acabant de redactar el meu TFM que he dut a terme en el departament de Bioquímica i que s'ha dividit en dos projectes, d'una banda, el descobriment i caracterització de noves quitín desacetilases (CDAs) que permetés trobar nous patrons d'acetilació, i d'altra banda he treballat expressant i purificant dues autolisines bacterianes (CwlE i CwlH) per a poder caracteritzar-les.

Quina és la teva valoració personal?

En general la meva valoració del màster és molt bona, crec que m'ha ajudat a adquirir uns coneixements i habilitats que em seran de molta ajuda a l'hora d'enfrontar-me al món laboral.

Què t'ha aportat el màster a nivell personal i professional?

El màster m'ha aportat molta soltesa i independència a l'hora de treballar en el laboratori, a més d'un ampli coneixement en diversos camps de la bioenginyeria, i tot això m'ha ajudat a créixer professional i personalment.

Quin consell li donaries a un futur estudiant?

Jo li diria que, si està buscant un màster complet, amb moltes pràctiques i grans professionals que et prepari per al món laboral i està disposat a esforçar-se, aquest és el seu màster.