• Pla d'Estudis


El Màster en Gestió d'Empreses Industrials (MGEI) contempla 60 crèdits que hauràs de cursar al mateix temps que realitzes el Màster en Enginyeria Química. Amb l'objectiu d'optimitzar el teu període de formació i d'acord amb els continguts cursats en el Màster d' Enginyeria Química s'estableix un reconeixement de crèdits segons el programa de Màster d'IQS School of Engineering escollit, així en aquest cas, hauràs de cursar 36 crèdits del total de 60 ECTS, a més de les Pràctiques d'Empresa i del Treball Final de Màster.

Les Pràctiques d'Empresa tenen un tractament personalitzat, a consultar amb el Coordinador. El Treball Final de Màster de MGEI consisteix en complimentar el Projecte Final del Programa cientificotècnic, ampliant els seus continguts des d'un punt de vista empresarial i econòmic.

Reconocimiento de asignaturas

Assignatures MGEIEnginyeria Química
Principis d'Economia3,0
Economia Internacional3,0
Comptabilitat General3,0
Comptabilitat de Costos*
Anàlisi i Planificació Financera en l'Empresa Industrial3,0
Fonaments del Marketing Industrial4,5
Dret Empresarial4,5
Gestió de Recursos Humans4,5
Logística i Processos en l'Empresa Industrial*
Anàlisi i planificació estratègica en l'Empresa Industrial4,5
Gestió de la qualitat3,0
Gestió de la innovació*
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa3,0
TOTAL DE CRÈDITS ECTS A CURSAR36