• Pla d'Estudis


El Màster en Gestió d'Empreses Industrials (MGEI) contempla 60 crèdits que hauràs de cursar al mateix temps que realitzes el Màster en Química Analítica. Amb l' objectiu d'optimitzar el teu període de formació i d'acord amb els continguts cursats en el Màster de Química Analítica s'estableix un reconeixement de crèdits segons el programa de Màster d'IQS School of Engineering escollit, així en aquest cas, hauràs de cursar 40,5 crèdits del total de 60 ECTS, a més de les Pràctiques d'Empresa i del Treball Final de Màster.

Les Pràctiques d'Empresa tenen un tractament personalitzat, a consultar amb el Coordinador. El Treball Final de Màster de MGEI consisteix en complimentar el Projecte Final del Programa cientificotècnic, ampliant els seus continguts des d'un punt de vista empresarial i econòmic.

Reconeixement d'assignatures

Assignatures MGEIQuímica Analítica
Principis d'Economia3,0
Economia Internacional3,0
Comptabilitat General3,0
Comptabilitat de Costos4,5
Anàlisi i Planificació Financera a l'Empresa Industrial3,0
Fonaments del Marketing Industrial4,5
Dret Empresarial4,5
Gestió de Recursos Humans4,5
Logística i Processos a l'Empresa Industrial*
Anàlisi i planificació estratègica a l'Empresa Industrial4,5
Gestió de la qualitat*
Gestió de la innovació3,0
Ètica i Responsabilitat Social de l'Empresa3,0
TOTAL DE CRÈDITS ECTS A CURSAR40,5