Doctorats

DOCTORAT EN COMPETITIVITAT EMPRESARIAL I TERRITORIAL, INNOVACIÓ I SOSTENIBILITAT (CETIS)

IQS School of Management, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Deusto (DBS Deusto) i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) han unit els seus esforços per presentar un programa conjunt en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS).

Aquest programa sorgeix en el marc del Campus d'Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015, la iniciativa del qual és fruit de l'agregació estratègica de tres universitats d'iniciativa social (la Universitat de Deusto, la Universitat Pontifícia Comillas i la Universitat Ramon Llull) i que neix, a més, amb un acord de cooperació estratègica avançada amb Georgetown University, Boston College i Fordham University.