• 1. Preinscripció Online


La preinscripció s’inicia a partir del 10 de gener i es realitza online a través de la nostra pàgina web www.iqs.edu/ca/preinscripcio-master.

El primer pas és crear-te una compta amb el teu usuari i password. Amb aquestes dades podràs comprovar a tot moment l’estat de la teva sol·licitud.

Si ja ets alumne IQS, la preinscripció l’has de fer directament des del teu entorn SIGMA i estàs exempt del pagament de la mateixa. 

Documentació a pujar

 • Transcripció de l’expedient acadèmic amb nota mitja obtinguda (barem de 0 - 10).
 • 1 fotografia tipus DNI a color i amb fons blanc.
 • Fotocòpia DNI (o passaport) vigent per les dues cares.
 • Document acreditatiu del nivell d’anglès necessari per cursar el Màster (consultar apartat “idioma requerit”). Els alumnes IQS estan exempts de presentar aquest document.
 • Taxa de 100 € en concepte de l’estudi de la candidatura (reemborsables en el cas de no ser admès).

Si els teus estudis d’accés han estat cursats fora de la Unió Europea, hauràs d’aportar una carta emesa per la universitat on els has cursat que confirmi que el títol aconseguit és oficial i et permet accedir a un Màster Oficial al país d’aquesta universitat.

En finalitzar la sol·licitud de preinscripció, la plataforma de preinscripció et comunicarà la correcta recepció de la documentació requerida. 

La Comissió d’Admissions estudiarà la teva sol·licitud i, en cas de ser favorable, t’enviarà una carta d’admissió conjuntament amb les indicacions perquè puguis realitzar la reserva de plaça i el procediment per a la matriculació.

 

 

Iniciar Preinscripció Online

Master in Global Entrepreneurial Management

En el cas del Master in Global Entrepreneurial Management, per sol·licitar la teva inscripció en el màster se’t sol·licitarà la següent documentació:

 • Comprovant del pagament de la taxa de preinscripció (100 €), que podràs pagar presencialment o a través de transferència bancària.
 • Fotocòpia del DNI o passaport vigents.
 • Certificació acadèmica original completa o transcripció de l’expedient acadèmic.
 • Document acreditatiu del nivell d’anglès requerit per cursar el Màster. Els documents acreditatius són el TOEFL (mínim 80 Internet Based Score) o el IELTS (mínima puntuació 6).
 • Dues cartes de recomanació.
 • 1 Curriculum Vitae
 • Una carta personal on el candidat defensa la seva candidatura.
 • 1 fotografia tipus DNI en color i amb fons blanc.