Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

“El màster ofereix una formació tècnica altament especialitzada i molt valorada en l'àmbit de la gestió econòmica-financera i del control de gestió empresarial. Els docents del màster compten amb els estàndards més elevats de qualitat i tindràs l'oportunitat de teixir una xarxa de networking fonamental que contribuirà al desenvolupament professional dels alumnes.”

Gisela Darocas
Màster en Auditoria i Control de Gestió. Promoció 2016-2017.
Actualment treballant com a Controller de Gestió Econòmica i Projectes de l'Àrea de Gestió Territorial i Centres a la Fundació "La Caixa".

Informació clau

1 curs acadèmic
60 crèditos ECTS

D'octubre a juny


Castellà

Dilluns a divendres
15:00/16:00 a 20:30

Per què estudiar Auditoria i Control de Gestió a IQS?

Pràctiques full-time a les principals entitats del sector. Més de 500 empreses col·laboradores

Possibilitat d'incorporació a la Direcció Financera d'una corporació o a una empresa líder de Serveis Financers i Comptables (Big Four)

Possibilitat d'especialitzar-se en Control de gestió/Direcció financera i comptabilitat empresarial

Alta ocupabilitat gràcies a un programa que equival a més de 2 anys de pràctica professional

Homologat pel ICAC (*). A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012.
(*) Pendent de renovació anual

Objectius del Màster en Auditoria i Control de Gestió

Si t'interessa especialitzar-te en l'àmbit de l'Auditoria i el Control de Gestió Empresarial, i fins i tot conèixer les Big Four de prop, el Màster en Auditoria impartit en IQS, a Barcelona, t'ofereix aquesta possibilitat.

Aquest màster et permetrà especialitzar-te en finances corporatives, tant des del punt de vista del control de gestió i direcció financera, com des del punt de vista de la comptabilitat i auditoria:

  1. El Control de Gestió i Direcció Financera de l'Empresa, amb una clara orientació professional i una perspectiva internacional.
  2. L'Auditoria i Comptabilitat Avançada. A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC (en procés de renovació anual) en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012.

Quins són els eixos formatius d'aquest màster?

  • Gestió i Control de Riscos
  • Control de Gestió
  • Finances Corporatives
  • Auditoria de Comptes
  • Serveis Financers Transaccionals
  • Comptabilitat

Competències a assolir

L'objectiu del Màster en Auditoria i Control de Gestió és proporcionar una formació avançada i acreditada en finances corporatives, control de gestió i auditoria. Seràs capaç d'assumir funcions tècniques i directives en companyies financeres, administració d'empreses, consultores i auditories.

Es pretén, per tant, donar resposta a la demanda per part del sector de professionals que presentin unes excel·lents competències tècniques. A més d'una visió global i integrada de les finances corporatives, normativa i pràctica comptable i uns valors basats en la integritat personal i consciència social.

Els principals elements distintius i de valor del màster són els següents:

Es tracta d'un Màster Universitari, per tant un màster oficial reconegut en tots els països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Presenta una oferta d'especialització en dues àrees fonamentals de la comptabilitat: el control de gestió empresarial i l'auditoria de comptes.

Homologat per part del ICAC (pendent de renovació anual).

Pràctiques obligatòries en institucions i empreses, que permeten poder aplicar la teoria a la pràctica.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Gestió Patrimonial i Financera