Més Informació Sol·licitar Admissió
Informació clau

1 curs acadèmic
60 crèditos ECTS

Duració:

D'octubre a junyIdioma:

Castellà

Dilluns a divendres
15:00/16:00 a 20:30

#tomorrowscreators

“El màster ofereix una formació tècnica altament especialitzada i molt valorada en l'àmbit de la gestió econòmica-financera i del control de gestió empresarial. Els docents del màster compten amb els estàndards més elevats de qualitat i tindràs l'oportunitat de teixir una xarxa de networking fonamental que contribuirà al desenvolupament professional dels alumnes.”

Gisela Darocas
Màster en Auditoria i Control de Gestió. Promoció 2016-2017.
Actualment treballant com a Controller de Gestió Econòmica i Projectes de l'Àrea de Gestió Territorial i Centres a la Fundació "La Caixa".

Laboratori de finances

En el nou laboratori de finances d'IQS cada alumne disposa d'una llicència anual que li subministra accés a informació en temps real sobre mercats financers: estats financers, cotitzacions d'accions, renda fixa, divises, derivats, fons d'inversió, ETF's, commodities, real estate, etc.

Per què estudiar comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió a IQS?

Pràctiques full-time a les principals entitats del sector. Més de 500 empreses col·laboradores

Possibilitat d´incorporar-se a la Direcció Financera d´una corporació o empresa líder de Serveis Financers i comptables a l´entorn econòmic de les Big Four, especialment a Barcelona.

Possibilitat d'especialitzar-se en Control de gestió/Direcció financera i comptabilitat empresarial.

Alta empleabilitat gràcies a un programa que equival a més de 2 anys de pràctica professional

Homologat pel ICAC (*). A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012.
(*) Pendent de renovació anual

Borsa de treball IQS i assessorament professional personalitzat. Ofertes de treball internacionals

Objectius del Màster en Auditoria i Control de Gestió

Si t'interessa especialitzar-te en l'àmbit de l'Auditoria i el Control de Gestió Empresarial, i fins i tot conèixer les Big Four de prop, el Màster en Auditoria impartit en IQS, a Barcelona, t'ofereix aquesta possibilitat.

Aquest màster et permetrà especialitzar-te en finances corporatives, tant des del punt de vista del control de gestió i direcció financera, com des del punt de vista de la comptabilitat i auditoria:

  1. El Control de Gestió i Direcció Financera de l'Empresa, amb una clara orientació professional i una perspectiva internacional.
  2. L'Auditoria i Comptabilitat Avançada. A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC (en procés de renovació anual) en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012.

Quins són els eixos formatius del màster en auditoria de comptes?

  • Gestió i Control de Riscos
  • Control de Gestió
  • Finances Corporatives
  • Auditoria de Comptes
  • Serveis Financers Transaccionals
  • Comptabilitat

Competències a assolir

L'objectiu del Màster en Auditoria i Control de Gestió és proporcionar formació avançada i acreditada en finances corporatives, control de gestió i auditoria. Seràs capaç de desenvolupar habilitats directives, assumint funcions tècniques i directives en firmes d'adreces financeres, administració d'empreses, consultores i auditores, com ara el disseny i la creació de balanços financers.

Amb aquest màster, pretenem donar resposta a la demanda per part del sector de professionals que presenten unes excel·lents competències tècniques. A més d'una visió global i integrada de la direcció comptable, les finances corporatives, la normativa i la pràctica comptable, i uns valors basats en la integritat personal i la consciència social dins l'entorn econòmic.

Els principals elements distintius i de valor del màster són els següents:

Es tracta d'un Màster Universitari, per tant un màster oficial reconegut en tots els països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).

Presenta una oferta d'especialització en dues àrees fonamentals de la comptabilitat: el control de gestió empresarial i l'auditoria de comptes.

Homologat per part del ICAC (pendent de renovació anual).

Conté pràctiques obligatòries en institucions i empreses, cosa que permet aplicar tota la teoria a la pràctica.

Descarregar Programa

Más Información Masters

Programes Relacionats

Màster en Gestió Patrimonial i Financera