Més Informació Sol·licitar Admissió
#tomorrowscreators

Cursar el Màster va ser una perfecta elecció per enfocar la meva vida professional al món financer. He tingut l'oportunitat de realitzar les meves pràctiques en Bankinter i estar actualment treballant en Mapfre. Aprofundir en productes financers i diferenciar el meu perfil m'ha permès donar un salt important en la meva carrera.

Aura Casaponsa
Graduada IQS. Màster en Gestió Patrimonial i Financera. Promoció 2016-2017.
Actualment treballant com Financial Consultant a Mapfre

Informació clau

1 curs acadèmic
60 crèdits ECTS

D'octubre a juny


Castellà
Dilluns a divendres 17.00h / 18.00h a 21.00h (indicatiu)
Máster en Gestión Patrimonial y Financiera, uno de los mejores masters en finanzas

CNMV

Al desembre de 2017 el Màster en Gestió Patrimonial i Financera ha estat acreditat per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) com a Màster Universitari que compleix els requisits per a la prestació de serveis d'assessorament i informació per part del personal de les entitats que subministren serveis financers (Guia Tècnica 07/2017 de la CNMV, d'acord amb la directiva de la Unió Europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II).

CFA Institute

Al desembre de 2018 el màster s'ha incorporat al CFA Institute® University affiliation Program. Amb això es reconeix que el Màster en Gestió Patrimonial i Financera incorpora almenys el 70% de l'CFA® Program Candidate Body of Knowledge (CBOK) i emfatitza el codi d'ètica del CFA Institute®. L'entrada al CFA Institute® University affiliation Program, assenyala als potencials estudiants, ocupadors i mercat de treball que el programa del màster està enfocat a la pràctica i per a la preparació dels exàmens CFA®.

Per què el Màster en Gestió Patrimonial i Financera a IQS?

Pràctiques en empreses referents del sector financer. Accedir a un ampli ventall de sortides professionals (banca privada, assessor patrimonial, gestor de carteres, analista de mercats i inversions, operador borsari, entre d'altres) en tot tipus d'empreses de el sector de les finances (bancs, caixes d'estalvi, societats i agències de valors, companyies asseguradores, private equity i family office).

Incorporat al CFA Institute® University Affiliation Program, incorporant més del 70% del CFA® Program Candidate Body of Knowledge (CBOK)

Especialització en banca privada i gestió patrimonial. Formació complementària en Finances Corporatives.

Alta taxa d'ocupabilitat al sector financer un cop acabat el màster. Podràs accedir a la Borsa de treball IQS. Pràctiques obligatòries remunerades en empreses referents de el sector financer.

Acreditat per la CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors) com a Màster Universitari amb els requisits per a informar i assessorar sobre productes financers.

Tenir una projecció futura cap a llocs d'alta responsabilitat en el sector financer. Aquest és un objectiu prioritari que compleix el Màster de Gestió Patrimonial i Financera.

Objectius del Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Amb una orientació professional, el Màster en Gestió Patrimonial i Financera t'aportarà coneixements especialitzats en l'estudi de finances. El nostre principal objectiu és formar professionals amb un ampli know-how en l'entorn financer i que siguin capaços de generar un elevat valor afegit a les empreses. L'alta taxa d'ocupabilitat en finalitzar el màster, així com una projecció futura cap a llocs d'alta responsabilitat en el sector financer és un objectiu prioritari que compleix el Màster en Gestió Patrimonial i Financera ubicat a Barcelona.

Les tècniques, mètodes i procediments adquirits pels alumnes del Màster els permet accedir a un ampli ventall de sortides professionals (banca privada, assessor patrimonial, gestor de carteres, analista de mercats i inversions o operador borsari entre d'altres) en tot tipus d'empreses del sector de les finances (bancs, caixes d'estalvi, societats i agències de valors, companyies asseguradores, private equit i family office.

 

    

Competències a assolir

Molts joves es pregunten què estudiar si m'agraden les finances. Aquest Màster en Gestió Patrimonial i Financera és l'opció perfecta, proporciona una formació superior tècnica i especialitzada en les àrees de banca privada, gestió patrimonial i finances corporatives. Va dirigit a graduats o llicenciats en estudis d'Administració i Direcció d'Empreses (ADE), Economia, Finances i àrees afins. Preparem a professionals capaços d'assumir funcions tècniques i directives en els principals àmbits professionals de les finances per enfrontar-se a l'mercat financer. Aconseguiràs:

Gestió, assessorament i planificació d'inversions i patrimonis en entitats de crèdit i institucions de Banca Privada o Personal.

Operativa en els mercats financers.

Llocs de treball relacionats amb les finances corporatives i la Banca d'Inversió, així com activitats de Private Equity/Venture Capital.

Establir les polítiques de capitalització, dividents i endeutament més adequat per a l'empresa.

Disseny de productes financers simples i estructurats així com carteres i fons d'inversió atenent al binomi rendibilitat/risc.

Assessorament en productes financers per al disseny d'una cartera, des dels productes de renda fixavariablederivats, o fons d'inversió, fins al disseny d'inversions alternatives (immobiliàries, commodities, etc.) o la planificació de la jubilació o protocols de successió.

Per què cursar aquest màster en finances a IQS?

Hi ha multitud de màsters en finances a Espanya. Gràcies a les acreditacions de CNMV i CFA Institute podem confirmar que aquest és un dels millors. Amb aquest Màster en Gestió Patriomonial i Financera d'IQS, podràs millorar la capacitat de treball, i les habilitats per dur a terme projectes, potenciar la presa de decisions i resoldre problemes. A IQS assegurem una excel·lent qualitat i l'oportunitat de realitzar projectes reals que t'ompliran com a professional. Per a més informació, contacta'ns, estarem encantats de conèixer-te. A part, també podràs accedir a les jornades de portes obertes especial per a màsters, entra i informa't!

Accedeix a les portes obertes
Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Programes Relacionats

Màster en Auditoria i Control de Gestió