Master in Global Entrepreneurial Management

 

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT

Titulació Oficial: Master in Global Entrepreneurial Management (MGEM) per la Universitat Ramon Llull
Requisits: Grau/Llicenciatura en àrees d'Economia i Administració d'empreses, Relacions Internacionals i Enginyeries.
Crèdits: 60 crèdits ECTS. Treball Final de Màster (Pla d'empresa o Business Plan): 15 ECTS
Durada: 1 curs acadèmic
Idioma d'ensenyament: Anglès
Dedicació pràctica: Desenvolupament de Projectes de Consultoria a empreses espanyoles que operen en mercats globals: 3 ECTS.
Calendari acadèmic: De Setembre a Agost.
  • De setembre-decembre a IQS (Barcelona, Espanya)
  • De gener-abril a la Fu Jen Catholic University (Taipei, Taiwan)
  • De maig-agost a la University of San Francisco (USA)

Horari: De dilluns a divendres (programa intensiu- plena dedicació)

 MGEM IQS financial times 2016
  

 

MASTER IN GLOBAL ENTREPRENEURIAL MANAGEMENT AT IQS

 

 Vols conèixer a alumnes i alumni IQS?

 Connecta amb IQS a Facebook
 
 Coneix als alumni IQS i contacta amb ells a Linkedin

 

Sol·licita Més Informació

1476 - master

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.

Altres enllaços d'interès