• Màsters Engineering

Amb els Màsters d'IQS School of Engineering adquiriràs una formació especialitzada que et permetrà desenvolupar més en profunditat les teves competències tant personals com professionals.

Màster en Química Analítica

El Màster en Química Analítica aporta els coneixements teòrics i pràctics d’instrumentació analítica per formar professionals i investigadors amb un perfil aplicat a la recerca i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els sectors industrials relacionats amb la química analítica.

El màster transmet coneixements avançats de les diferents disciplines de la química analítica, que permeten a l’alumne identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la seva vida professional.

 

Més informació

Màster en Química Farmacèutica (100% Anglès)

El Màster en Química Farmacèutica forma professionals amb un perfil aplicat a la recerca i al desenvolupament de productes, processos i serveis en els diferents sectors industrials relacionats amb la química farmacèutica.

 

En conseqüència, proporciona una visió general de tot el procés de R+D d'un fàrmac en les seves fases de Recerca i Producció.

 

Més informació

Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials està centrat en el coneixement de la relació estructura-propietats dels materials, per sintetitzar i dissenyar nous materials amb propietats específiques.

Les diferents matèries que componen el programa introdueixen a l’alumne en el camp dels materials nanoestructurats i les seves aplicacions tecnològiques. Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen prop del 50% de crèdits. A més, algunes assignatures s’imparteixen en anglès. 

Més informació

Màster en Enginyeria Química (100% Anglès)

El Màster en Enginyeria Química proporciona els coneixements per al disseny, la gestió i el control dels processos productius químics i biotecnològics emprats en les plantes industrials de procés.

El màster aporta les eines per al desenvolupament, recerca i preparació de productes, processos i serveis, així com per a la gestió industrial i l’optimització de costos amb excel·lència en l’aplicació de tècniques, fins i tot en camps que se situen a la frontera de l’enginyeria, com poden ser la biotecnologia o la nanotecnologia.

 

Més informació

Màster en Biotecnologia

El Màster en Biotecnologia forma futurs professionals en recerca i innovació d’alt nivell en els diferents sectors productius industrials, alimentaris o biomèdics. El programa inclou continguts de perfil tecnològic com bioreactors i bioprocessos, bioinformàtica, disseny i simulació de bioprocessos i microbiologia industrial.

El màster s’articula sobre una estreta relació amb el sector industrial que es concreta en la participació de professionals d’empreses en el Claustre de Professors, així com la possibilitat de realitzar tota o part del treball final de màster en empreses.

Més informació

Màster en Enginyeria Industrial

El Màster en Enginyeria Industrial forma els professionals que requereix la societat amb les atribucions de la professió de l’enginyeria industrial segons la seva regulació legislativa. Entre les competències adquirides estan el projecte, càlcul, disseny, recerca, innovació i desenvolupament de productes, processos, instal·lacions i plantes industrials.

 

Els professionals també estaran capacitats per a la planificació estratègica aplicada a sistemes constructius i de producció, de qualitat i gestió mediambiental, la gestió tècnica i econòmica de projectes, i l’exercici de funcions de direcció general i direcció tècnica. 

Més informació
Laboratoris IQS

A IQS disposem de més de 7.840m2 destinats a laboratoris i tallers equipats amb la tecnologia més avançada. En ells els nostres alumnes IQS School of Engineering realitzen la part pràctica dels seus estudis.

Tomorrow's Creators

I si algú et fes veure que pots convertir-te en el professional que vols ser? A IQS t'ajudem a ser un Tomorrow 's Creator.

Descobreix els Dobles Màsters IQS


IQS School of Engineering + IQS School of Management


Més informació