• Programa d’Intensificació Professional per enginyers (PPI) Covestro-IQS

 

 

COVESTRO i IQS han implantat un Programa d’Intensificació Professional per enginyers (PPI) que complementa la formació acadèmica, reforçant les competències adquirides i aportant experiència als enginyers recent graduats en les àrees d’Enginyeria Química, d’Enginyeria Industrial o de Ciència i Enginyeria de Materials.

Els titulats de màster d’IQS intensificaran la seva experiència a l’empresa, incorporant-se a les fàbriques de COVESTRO i a alguns dels seus departaments funcionals per treballar a les tasques pròpies de cadascun.

A COVESTRO, els participants viuran durant un any l’ambient de treball d’una empresa industrial multinacional on desenvoluparan les seves competències de gestió, de lideratge, de treball en equip i d’auto-aprenentatge.

El programa està enfocat a professionals joves, compromesos, responsables, preocupats pel medi ambient, que siguin curiosos i que estiguin interessats en desenvolupar la seva carrera professional en una empresa industrial multinacional.
 

Instruccions de Sol·licitud
Detall del programa de intensificació professional per enginyers

Condicions dels candidats: al moment de presentar la sol·licitud d’admissió al programa, els candidats han d’estar matriculats al Treball de Fi de Màster (TFM) o haver-se titulat recentment al Màster en Enginyeria Química, en Enginyeria Industrial o en Ciència i Enginyeria de Materials d’IQS.

Incorporació al programa: els candidats seleccionats –els participants– han de tenir el títol de màster al moment d’incorporar-se al programa.

Contractació: COVESTRO oferirà als participants un contracte laboral amb durada màxima d’un any (dos períodes de sis mesos). COVESTRO no adquireix cap mena de compromís de contractar als participants en acabar el programa. El salari, els beneficis i les condicions de treball seran les generals aplicables a Espanya. Els participants hauran d’acceptar les condicions particulars del programa i signaran un acord que inclourà el seu compromís de completar el programa.

Idioma: els participants han de tenir nivell C1 (Advanced, TOEFL 85) d’anglès. En cas de no tenir coneixements previs d’alemany, han estar disposats a aprendre’n a les classes que s’oferiran al llarg del programa.

Mentors: els participants tindran el suport d’un mentor acadèmic d’IQS i d’un mentor industrial a COVESTRO.

Certificat: COVESTRO i IQS lliuraran un certificat conjunt que acrediti que un participant ha completat amb èxit el programa.