Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Objectius i Competències

Objectius del Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Amb una orientació marcadament de caràcter professional, el Màster Universitari en Gestió Patrimonial i Financera, impartit en col·laboració amb l'IEF (Institut d'Estudis Financers) és l'únic Màster oficial a Espanya que prepara conjuntament per superar els exàmens teòrics de les certificacions professionals European Financial Advisor (EFA) i European Financial Planner (EFP) que atorga l'EFPA (European Financial Planning Association). Aquestes certificacions s'han convertit en estàndards de qualificació professional en l'àmbit de les finances i l'assessorament patrimonial.

 

La EFPA és una associació europea de professionals de les finances, la primera creada a Europa amb l'exprés propòsit d'incrementar la professionalitat en el sector europeu de serveis financers. És la major i més respectada associació europea de certificació professional i emissió d'estàndards de qualitat per als professionals de la planificació, l'anàlisi i l'assessorament financer.
 

    

Competències a assolir

L'objectiu del Màster en Gestió Patrimonial i Financera és preparar professionals capaços d'assumir funcions tècniques i directives en els principals àmbits professionals de les finances:

Gestió, assessorament i planificació d'inversions i patrimonis en entitats de crèdit i institucions de Banca Privada o Personal

Operativa en els mercats financers

Llocs de treball relacionats amb les finances corporatives i la Banca d'Inversió, així com activitats de Private Equity / Venture Capital.

Establir les polítiques de capitalització, endeutament més adequades per a l'empresa.

Disseny de productes financers simples i estructurats així com carteres i fons d'inversió atenent al binomi rendibilitat / risc.

Assessorament en productes financers per al disseny d'una cartera, des dels productes de renda fixa, variable, derivats, o fons d'inversió, fins al disseny d'inversions alternatives (immobiliàries, commodities ...) o la planificació de la jubilació o protocols de successió.