Més Informació Sol·licitar Admissió

Sortides professionals del Màster en Gestió patrimonial i financera

L'orientació professionalitzadora del Màster en Gestió Patrimonial i Financera i el seu contingut tècnic avançat en finances obre un catàleg ampli de perfils professionals amb una extensa varietat de funcions.

El Màster prepara l'estudiant perquè, un cop conegut el funcionament dels mercats financers i del negoci bancari privat i d'empreses, pugui acabar assumint llocs de responsabilitat i direcció després d'un període raonable d'experiència professional afí al lloc.

L'ocupabilitat dels nostres titulats és molt alta, pel que un alt percentatge una troba feina en el sector financer fins i tot abans de finalitzar el màster. En tot cas, el 100% dels titulats disposa d'una feina en el sector financer als pocs mesos d'acabar el màster.

En què puc treballar si estudio finances?

Gestor de patrimonis i assessor financer.

Gestor de banca personal.

Gestor de carteres, fons d'inversió o fons de pensions.

Analista d'inversions.

Analista de mercats.

Operador en mercats financers.

Les activitats anteriors es desenvolupen en els següents tipus d'empreses:

Entitats financeres (bancs, caixes d'estalvi, cooperatives de crèdit...).

Entitats de Banca Privada o Personal.

Bancs d'Inversió.

Societats i Agències de Valors i Borsa.

Societats de Gestió de Carteres i Fons d'Inversió (SGC i SGIIC).

Companyies d'Assegurances.

Family Offices.

Fons de Capital Risc.

Departaments de Private Equity, Venture Capital i Corporate Finance en empreses de consultoria estratègica i del sector financer.

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.