Més Informació Sol·licitar Admissió

Sortides professionals del màster en auditoria

El nostre Màster en Auditoria i Control de Gestió té com a objectiu principal proporcionar una formació avançada i acreditada en comptabilitat i auditoria. Ofereix moltes oportunitats professionals i sabem que el 100% dels alumnes que han cursat aquest màster a IQS ha estat contractats en una empresa d'auditoria després d'acabar el màster.

Per perfil professional:

Departament Corporatiu de Control de Gestió.

Departament Corporatiu d'Auditoria Interna.

Institució especialitzada en Assessoria Comptable i Financera.

Institució especialitzada en Auditoria de Comptes.

Institució especialitzada en Serveis Financers Transaccionals. 

Aquest Màster en Auditoria i Control de Gestió té aspectes diferencials com les pràctiques en una empresa de renom, professors auditors, i pràctiques obligatòries de quatre mesos a temps complet. Tot això ofereix als estudiants un perfil molt complet i preparat per a entrar al mercat laboral.

A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012 (en procés de renovació anual).

Normes reguladores de l'exercici professional vinculat al títol

Descarregar Programa

Más Información Masters

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Se informa al usuario que los datos incluidos en el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado responsabilidad de IQS. La finalidad del tratamiento será la gestión de los trámites solicitados por el usuario, así como el envío de información que IQS considere de interés para el mismo, sobre actos o actividades organizadas por la propia Entidad o por otras entidades asociadas a ella. El usuario podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación escrita a la dirección postal IQS, Vía Augusta, 390, 08017 Barcelona o al correo electrónico iqsinforma@iqs.edu El usuario garantiza que los datos facilitados son ciertos y veraces y presta su consentimiento al tratamiento informado.