Més Informació Sol·licitar Admissió

Sortides professionals del màster en auditoria

El nostre Màster en Auditoria i Control de Gestió té com a objectiu principal proporcionar una formació avançada i acreditada en comptabilitat i auditoria. Ofereix moltes oportunitats professionals i sabem que el 100% dels alumnes que han cursat aquest màster a IQS ha estat contractats en una empresa d'auditoria després d'acabar el màster.

Per perfil professional:

Departament Corporatiu de Control de Gestió.

Departament Corporatiu d'Auditoria Interna.

Institució especialitzada en Assessoria Comptable i Financera.

Institució especialitzada en Auditoria de Comptes.

Institució especialitzada en Serveis Financers Transaccionals. 

Aquest Màster en Auditoria i Control de Gestió té aspectes diferencials com les pràctiques en una empresa de renom, professors auditors, i pràctiques obligatòries de quatre mesos a temps complet. Tot això ofereix als estudiants un perfil molt complet i preparat per a entrar al mercat laboral.

A les persones que superin i obtinguin aquest títol en la seva especialitat d'Auditoria, bé en matèries del propi Màster o bé com a complements de formació, se'ls atorga la dispensa de la primera fase de l'examen d'accés al ROAC en les matèries del Bloc I de la Resolució de 12 de juny de 2012 (en procés de renovació anual).

Normes reguladores de l'exercici professional vinculat al títol

Descarregar Programa

Más Información Masters