Més Informació Sol·licitar Admissió

L'extensió del Màster és de 90 crèdits ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 crèdits ECTS, més un tercer semestre de 30 crèdits per a la realització d'un Treball de Fi de Màster, que ha de ser presentada en sessió pública i defensada davant un Tribunal.

COSULTA EL PLA D'ESTUDIS

 

General Knowledge Module

SubjectsECTS
Advanced Genetic Engineering4
Industrial Microbiology3
Genetic and Metabolic Engineering Laboratory9
Synthetic Biology3
Advances in Tissue Engineering3
Genomic, Proteomic and HTS Applications3

 

Technological Module

SubjectsECTS
Bioinformatics and Data Science4
Experimental Design3
Biomolecule Modelling3
Biomaterials Design and Application3
From Gene to Product Laboratory9

 

Management & Ethics

SubjectsECTS
Bioethics3
Project, Quality and Intellectual Property Management3


Specific Technological Module

TRACK HEALTHCAREECTS
Biologics in New Therapies4
Human Health Workshop3

 

BIOPROCESSINGECTS
Bioreactors and Bioprocesses4
Pilot Plant Workshop 3
 

Master Thesis

SubjectsECTS
Master Thesis                                    30

 

Línies de recerca

Els laboratoris del Departament de Bioenginyeria on realitzar el Treball de Fi de Màster i les seves línies de recerca són:

Laboratori de Bioquímica

Enginyeria de proteïnes i enzimologia de glicosidases i glicosiltransferases.

Dianes terapèutiques en malalties infeccioses.

Proteïnes amiloides en malalties neurodegeneratives.

Biocatàlisi: redisseny enzimàtic, evolució dirigida d'enzims, i enginyeria metabòlica.

Enginyeria metabòlica per a la producció de glicoglicerolípids.

Bioinformàtica i modelització molecular de sistemes biològics.

Laboratori de Biomaterials

Nanopartícules polimèriques sensibles a un estímul per alliberament controlat de fàrmacs.

Disseny de superfícies biomimètiques amb senyalització cel·lular química i mecànica. Smart surfaces.

Disseny i fabricació de scaffolds per a la regeneració de teixit ossi i cartilaginós

Laboratori de Microbiologia

Micotoxines i floridures productores.

Aspectes microbiològics de la teràpia fotodinàmica.

Seguretat alimentària i mediambiental.

Laboratori de Bioprocessos

Expressió de proteïnes recombinants i metabòlits, millora i optimització de bioprocessos i bioreactors.

Obtenció d'àcids grassos poliinsaturats mitjançant via biotecnològica.

Utilització de subproductes industrials per a l'obtenció de productes biotecnològics d'alt valor afegit.

Aïllament de productes per processos de bioseparació.

Laboratori d'Enginyeria de Teixits

Disseny i síntesis de biomaterials nanomètrics anàlegs a matrius extracel·lulars.

Desenvolupament d'ambients tridimensionals instructius per a diferenciació funcional de cèl·lules mares.

Reprogramació ambiental de cèl·lules adultes per al seu ús en plataformes de medicina regenerativa.

Impacte de l'entorn hemodinàmic en la funcionalitat de les cèl·lules vasculars.

Administració controlada de fàrmacs en dispositius vasculars.

Descarregar Programa

Más Información Masters