Més Informació Sol·licitar Admissió

El claustre de professors del Màster en Bioenginyeria està integrat per especialistes en les diferents àrees de coneixement del Programa, tant acadèmics com professionals, per a aportar una visió global des de la investigació fonamental i aplicada fins a les aplicacions industrials en els diversos sectors en els quals incideix la bioenginyeria.

Cada assignatura té un professor responsable que coordina la participació d'altres professors visitants, científics i professionals destacats d'altres institucions i empreses europees i nord-americanes, que imparteixen temes especialitzats dintre de cada assignatura, seguint un calendari que s'informa a l'inici de cada semestre.

Equip de Coordinació

Coordinador del Màster:
Dr. Martí Lecina. Professor. Departament de Bioenginyeria. IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull
 

Responsable dels Màsters d'IQS School of Engineering:
Dr. Jordi Díaz. Degà d'IQS School of Engineering. Universitat Ramon Llull

Professorat

montserrat bonsfills
Dra. Montserrat Agut Bonsfills
Bioenginyeria
Dra. Judith Báguena Polo
Química Analítica i Aplicada
Dra. Mercedes Balcells Camps
Dr. Xevi Biarnés Fontal
Bioenginyeria
salvador borros
Dr. Salvador Borrós Gómez
Bioenginyeria
Dr. Francesc Canals Suris
Dr. Marc Carnicer Heras
Bioenginyeria
Dra. Magda Faijes Simona
Bioenginyeria
Dra. Laura Fernández Ruano
Dr. Victor Manuel González Miguel
Dr. Martí Lecina Veciana | Departament de Bioenginyeria
Bioenginyeria
Dr. Pablo Leivar Rico
Bioenginyeria
Dr. Antoni Planas Sauter
Bioenginyeria
Dr. Carlos E. Semino
Bioenginyeria
profesor robert teixido
Dr. Robert Texidó Bartés
Enginyeria Química i Ciència de Materials
Descarregar Programa

Más Información Masters