Més Informació Sol·licitar Admissió

El Màster en Bioenginyeria no contempla específicament la realització obligatòria d'una estada a l'estranger. No obstant això, el Treball de Fi de Màster es podrà desenvolupar en entorns industrials o empresarials (perfils professional i empresarial), acadèmics o de centres de recerca (perfil investigador) o de forma mixta, depenent de l'orientació de l'estudiant. Per això, es contempla que la realització del Projecte de finalització de Màster pugui incloure un període d'estada en pràctiques en empreses.
 
Els estudiants matriculats en el Màster en Bioenginyeria que hagin cursat les matèries del primer i segon semestres del pla d'estudis podran sol·licitar realitzar parcial o totalment el Treball de Fi de Màster a una altra universitat, centre de recerca o empresa nacional o estrangera, amb la qual s'hagi establert un conveni de col·laboració amb aquesta finalitat.
 
Amb la finalitat d'impulsar i facilitar la mobilitat i acolliment d'estudiants, la IQS School of Engineering compta amb un Servei de Relacions Internacionals.

Descarregar Programa

Más Información Masters