Més Informació Descarregar Programa
  • Objectius i competències


Objectius del Màster

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials és un màster de perfil innovador que aporta coneixements avançats i forma professionals amb un perfil aplicat a la investigació i el desenvolupament de productes, processos i serveis.

Et convertiràs en un investigador polivalent, expert en els materials més innovadors, des de nanomaterials a biomaterials. Realitzaràs pràctiques experimentals amb tècniques de caracterització i producció de materials en laboratoris de tecnologia avançada.

Competències a adquirir

La realització del Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, et permetrà adquirir les següents competències:

Coneixements avançats de les diferents disciplines de la ciència de materials que et permetin identificar i raonar problemes, desenvolupar i aplicar idees originals i integrar nous coneixements durant la teva vida professional.

Domini de les eines químiques i de gestió per a la recerca, desenvolupament i producció de productes i serveis químics.

Coneixement dels sectors industrials i de les noves tendències en l'ús de la ciència de materials.

Habilitats en la gestió de coneixement i capacitat per liderar projectes.