Més Informació Sol·licitar Admissió

Pla d'Estudis i assignatures en Enginyeria de Materials

El Màster en Ciència i Enginyeria de Materials consta de 90 ECTS, estructurats en dos semestres lectius de 30 ECTS, més un tercer semestre de 30 ECTS per a la realització del treball final de màster, que ha de ser presentat en sessió pública i defensat davant un tribunal.

El màster s'estructura en 4 mòduls:

Mòdul de coneixements específics: Dedicat a l'ampliació dels coneixements sobre materials i la seva caracterització. L'estudiant se submergeix en el coneixement de les principals famílies de materials: metàl·lics, ceràmics, polimèrics i compostos. Es dediquen dues assignatures a les tècniques de caracterització que permeten avaluar les propietats d'aquests materials. Aquest mòdul conté també un Laboratori de Síntesi de Materials Avançats que desenvolupa a nivell pràctic els continguts que s'imparteixen en les matèries teòriques.

Mòdul d'Aplicacions i tecnologies: Té com a objectiu proporcionar a l'estudiant coneixements més especialitzats. Es fa èmfasi en els biomaterials i els nanomaterials, per la seva transcendència actual i futura dins del camp dels materials. S'inclou també una assignatura de gestió de projectes, qualitat i propietat intel·lectual, orientada a la futura integració dels estudiants al món de l'empresa o la recerca. A més s'estudien diferents casos d'empreses de base tecnològica (disseny, creació, creixement, mercats, etc.) en l'assignatura d'Innovació i emprendiment.

Mòdul Optatiu: El mòdul es compon de sis assignatures entre les quals l'alumne ha d'escollir dos. Es fa èmfasi en la millora de les propietats dels materials (Enginyeria de Superfícies) per evitar fenòmens de degradació dels materials (Corrosió i degradació de materials). També es presenten models que permeten comprendre i predir les propietats dels materials (Modelització i simulació de materials). Es presenta el processament de materials (Tecnologies de Fabricació) per a l'obtenció de peces, objectes i dispositius. Una part important en aquest procés és la unió de materials diferents o iguals entre si (Tecnologies d'unió de materials). L'assignatura de Formulacions mostra a l'estudiant com es poden vehicular els materials en diferents formes (suspensions, gels, sols, etc.) per utilitzar-los o transportar-los en aplicacions concretes (cosmètica, negres, comprimits, etc.).

Mòdul de Treball de finalització de Màster: realització d'un projecte de recerca individual en un grup de recerca i sota la tutela d'un professor del Màster.

Les pràctiques de laboratori i treball experimental ocupen prop del 50% dels crèdits del màster.

CONSULTEU EL PLA D'ESTUDIS

 

Mòdul de Coneixements EspecíficsECTS
Materials Ceràmics4,0 
Materials metàl·lics i aleacions especials4,0 
Polímers i materials compostos4,0 
Caracterització de la composició i microestructura dels materials5,0 
Caracterizació del comportament mecànic i altres propietats4'0 
Laboratori de síntesi de materials avançats8,0 
 
Mòdul d' Aplicacions i TecnologiesECTS
Biomaterials i aplicacions biomèdiques4,0 
Nanociència i nanotecnologia4,0 
Laboratori de tecnologia de materials: dels materials als productes i dispositius8,0 
Seminaris d'innovació i emprenedoria3,0 
Gestió de projectes, qualitat i propietat intel.lectual4,0 
 
Mòdul Optatiu (2 assignatures a escollir)ECTS
Ingenieria de superficies4,0 
Corrosió i degradació de materials4,0 
Enginyeria sostanible4,0
Tecnologies de fabricació4,0 
Disseny d'experiències4,0
Formulacions4,0 

 
 

TFMECTS
Treball de fin de màster30 

 

Descarregar Programa

Más Información Masters