Més Informació Sol·licitar Admissió
  • Sortides professionals

A IQS, les teves expectatives professionals i laborals són més elevades, perquè des del primer dia ja estàs en contacte amb les empreses capdavanteres.

Amb el Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, podràs optar per:

Integrar-te com a professional i investigador en diversos sectors industrials, en posicions de recerca acadèmica o industrial, desenvolupament i producció en les indústries química, de materials, biomedicina, etc.

Incorporar-te en universitats i centres de recerca com a professional per a la recerca acadèmica i la transferència de tecnologia

Desenvolupar la teva activitat professional en el camp de la docència.

Com titulat en el Màster en Ciència i Enginyeria de Materials, IQS posa a la teva disposició el Servei de Carreres Professionals que gestiona la Borsa de Treball una vegada ha finalitzat el programa.